Tomi Korpi

3 Tutkimustehtävät, -ongelmat ja kysymykset

Tutkimukseni on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa teen systemaattisen kirjallisuushaun satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista ja toisessa osassa tutkin lahtelaisen Kaaos-klinikan potilasrekisterituloksia klassisella koeasetelmalla. 

3.1 Kirjallisuushaku

Kirjallisuushaussa tavoitteenani on vastata kysymykseen: 

onko FOF:lla vaikutus liikuntaintervention lopputulosmuutoksiin, PPM-mittauksiin? 

Kirjallisuushaulla haen korkeinta näytön tasoa yksittäisistä tutkimuksista eli satunnaistettuja kontrolloituja katsauksia (randomized controlled trial, RCT) ja hyväksyn vain rekisteröidyt tutkimukset. Kirjallisuushaun olen suorittanut Cochrane Libraryssa.

Kuva Pixabay®.

Kirjallisuushaku suoritettiin sekä tavallisilla hakusanoilla, että ”Medical subject headings” (MeSH) -sanoilla. Hakusanat olivat MeSH [Randomized Controlled Trial], MeSH [Accidental Falls], MeSH [Independent Living], MeSH [Fear], MeSH [Peak Expiratory Flow Rate], MeSH [Postural Balance], MeSH [Hand Strength], MeSH [Gait] , (community dwelling OR home-based* OR home*) , (The Falls Efficacy Scale), (The Activities-specific Balance Confidence Scale), (fear), (falls), (prevention), (randomize controlled trial), (visual analogic scale), (peak expiratory flow), (one-leg standing balance), (“five-times-sit-to-stand test” OR “chair stand” OR “sit-to-stand performance” OR “lower extremity performance tests”), (“hand grip strength” OR “grip strength”),  (“10 m TWT” OR “10 meter walk test” OR “short-distance walking speed”) ja NOT (nursing homes OR homes for the aged).

Hakutuloksena olen saanut 37 RCT-tutkimusta, joista 27 on löytynyt julkaisu. Julkaisujen keskimääräinen julkaisuvuosi on ollut 2015. Tavoiteenani on löytää vastaus tutkimuskysymykseen seitsemästä pätevästä RCT-tutkimuksesta.

3.2 Lahtelainen Kaaos-klinikka

Tutkimuksen toisessa osassa tutkin otosta, joka koskee fysioterapeutin Kaaos-klinikalla ja 6-12 kk sen jälkeen seurantakäynnillä käyneitä 65-vuotiaita ja vanhempia henkilöitä (n= 87, mediaani ikä 80, 91 % naisia). Tutkimuksen tavoite on vastata kysymykseen:

1.     Eroaako fyysisten suorituskykytestien lopputulosmuutokset kaatumista pelkäävillä ja ei-pelkäävillä itsenäisesti asuvilla ikääntyneillä liikuntaintervention jälkeen.

2.     Eroaako fyysisten suorituskykytestien lopputulosmuutokset kaatumista pelkäävillä itsenäisesti asuvilla ikääntyneillä liikuntaintervention jälkeen, joiden kodin ulkopuolella asiointi on vaikeutunut tai ei pysty asioimaan, niihin, joiden kodinulkopuolella asiointi ei ole vaikeutunut. 

Kuva Shutterstock®. SIQ-kyselyllä on positiivinen annosvastesuhde FES-I-kyselyn kanssa, kun siihen yhdistetään kysymys aktiivisuuden rajoittuneisuudesta (Belloni ym. 2020).

Share this: