ETUSIVU

1.Tausta

Olen Tomi Korpi, fysioterapian asiantuntija, esimerkillinen johtaja ja innostaja. Olen kehitysmyönteinen ja tulevaisuuteen katsova ammattilainen kuntoutuksen, liikunnan ja terveyden edistämisen alalla. Minulla on laaja verkosto ja monipuolinen osaaminen, jotka antavat minulle vankan pohjan moniin terveystehtäviin Suomessa ja maailmalla.

Vuonna 2022 valmistuin terveystieteiden maisteriksi urheilu- ja liikuntalääketieteen oppiaineesta. Tein pro gradu -tutkielmani kaatumisten ehkäisystä. Työskentelen Helsingin yliopistollisessa sairaalassa sekä osastolla että poliklinikalla. Olen intohimoinen kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen ja kuntoutuksen puolestapuhuja. Omistan työni potilaideni elämänlaadun parantamiselle.

Maailman väestö vanhenee ja terveydenhuollon kustannukset nousevat. Siksi digitaalisuus ja osaavat ammattilaiset ovat tarpeen. Olen tietoinen tästä trendistä ja suorittanut Digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittäjän koulutusohjelman. Olen myös mukana kehittämässä kansallista julkista terveyspalvelusivustoa Terveyskylä.fi:tä. Lisäksi seuraan e-hallinnon ja verkkopalveluiden kehitystä.

Viestintä- ja yhteistyötaitoni sekä kykyni työskennellä itsenäisesti nopeatempoisessa ympäristössä näkyvät työssäni fysioterapeuttina erikoissairaanhoidossa. Olen myös toiminut erilaisissa hallituksissa, muun muassa Suomen Fysioterapeutit ry:ssä ja Lahden Taiteilijatalosäätiössä.

En ole vain terveydenhuollon vankka ammattilainen vaan myös kokenut opettaja. Hankin erilaisia pedagogisia taitoja opiskellessani ammattikorkeakoulussa, kuten potilaiden kanssa kommunikoimista sekä heidän opettamistaan, ohjaamistaan ja motivoimistaan. Urheilu- ja liikuntalääketieteen opinnoissani syvensin pedagogisia taitojani entisestään, kuten oppimistavoitteiden suunnittelua, tulosten arviointia ja erilaisten opetusmenetelmien käyttöä.

Olen inspiraatio niille, jotka haluavat oppia ja hakea tietoa. Suulliset ja kirjalliset esitykseni ovat sujuvia, kuten pro gradu -tutkielmani osoittaa. Olen erittäin motivoitunut jatkamaan kehittymistäni ja vastaanottamaan uusia haasteita.

Tulevaisuuteni on valoisa ja lupaava kuntoutuksen ja terveydenhuollon ammattilaisena.

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: