Pro Gradu

"Suorituskykymittari ennustaa kaatumisen pelon alatyyppiä

Tutkimukset viittaavat siihen, että kaatumisen pelko on osittain palautuva tunne. Osallistujat ovat raportoineet kaatumisen pelon kehittymisestä ja siitä palautumisesta (Austin ym. 2007, Oh-Park ym. 2011, Dierking ym. 2016, Choi ym. 2017). Tutkimukset viittaavat kahteen kaatumisen pelon alatyyppiin: ohimenevään ja pysyvään. Ohimenevää kaatumisen pelkoa ei ole vielä määritelty tarkasti, mutta pysyvä kaatumisen pelko määritellään tilaksi, jossa ihmiset tuntevat kaatumisen pelkoa jatkuvasti (Austin ym. 2007, Choi ym. 2017). Kun tutkittiin (n=581) neljää kaatumisen pelon alatyyppiä: 1) ei pelkää kaatumista koskaan (n=211), 2) ohimenevä kaatumisen pelko (n=140), 3) kehittynyt kaatumisen pelko (n=49) ja 4) pysyvä kaatumisen pelko (n=181), havaittiin tiettyjen fyysisten suorituskykymittareiden ennustavan kehittyvää ja pysyvää kaatumisen pelkoa. Kävely ja staattinen tasapaino ovat olleet yhteydessä kehittyneelle kaatumisen pelolle (p< 0,05) ja istumasta seisomaannousukyky pysyvälle kaatumisen pelolle (p< 0,01). Vanhusten ohimenevän kaatumisen pelon varhaista tunnistamista peräänkuulutetaan (Oshima ym. 2021).

Kuvalähteet:  Canva® ja Shutterstock®

Share this: