Pro Gradu

"Pelkääjien staattinen tasapaino heikompi

Kaatumisen pelko on pystytty yhdistämään useisiin terveysongelmiin ja toimintakyvyn heikkenemiseen kuten kykyyn suoriutua päivittäisistä toiminnoista: liikuntavammaisuuteen, toiminnan rajoittumiseen, tuki- ja liikuntaelimistön kipuihin ja kaatumisiin (Maki ym. 1991, Fuzhong ym. 2002, Higuchi ym. 2004, Scheffer ym. 2008, Denkinger ym. 2015, Choi ym. 2017). Kaatumisten ehkäisyklinikalla Tokiossa (n=41) 85 % naisista pelkäsi kaatumista ja 34 % heistä oli rajoittanut ulkoilua. Ulkoilua rajoittaneiden pelkääjien yhdellä jalalla seisontatestin ja TUG-testin tulokset sekä alaraajojen lihasvoimat olivat alentuneet. (Kim ym. 2001) Toisessa tutkimuksessa havaittiin pidempiaikaisen altistumisen kaatumisen pelolle liittyneen lisääntyneeseen toimintakyvyn alenemisen riskiin (Choi ym. 2017).

"Vanhuksilla kaatumisen pelko ennustaa masennusta

Myös tunteet ja tasapainonhallinta pystytään yhdistämään toisiinsa. Pelkäävät henkilöt näyttävät oppivan assosiaatioita tehtävien ja välttämisreaktioiden välillä (Tinetti & Powell 1993). Vaikka välttämiskäyttäytyminen voi suojata vaarallisilta tilanteilta kuten vaikkapa imeväisillä (Gibson & Walk 1960), välttämiskäyttäytyminen voi tietyn tason ylittäessä olla maladaptiivista eli vääristää   tietoa ja haitata sopeutumista. Maladaptiivinen välttämiskäyttäytyminen kaatumisen pelon johdosta alkaa heikentämään henkilöä ja käynnistää niin sanotun aktiivisuuden vähentymisen noidankehän, jolloin henkilö alkaa taantua fyysisesti ja psyykkisesti (Cumming ym. 2000). Sittemmin on pystytty osoittamaan riippuvuus fyysisen aktiivisuuden, kaatumisen pelon ja elämänlaadun välillä (Li ym. 2014). Itsenäisesti (Murphy, S. L. ym. 2002, Gagnon ym. 2005) ja hoidokodissa asuvilla (Chou ym., 2005; Franzoni, Rozzini, Boffelli, Frisoni, & Trabucchi, 1994) vanhuksilla kaatumisen pelko ennustaakin masennuksen oireita 12 kuukauden seurannassa (Chou & Chi 2008).

"Kaatumisen pelko liittyy hauraus-raihnausoireyhtymään

Kaatumista pelkäävillä on havaittu vähäisempi kävelymäärä ja fyysinen aktiivisuus, alaraajojen ojennusvoima ja yläraajan puristusvoima ja matalampi BMI, verrattuna naisiin, joilla kaatumisen pelkoa ei ole esiintynyt (Vuorio 2020). Kaatumisen pelon merkittävin seuraus on henkilön aktiivisuuden rajoittuminen, joka johtaa liikkumattomuuden kehään ja suorituskyvyn laskuun, itseluottamuksen menettämiseen ja lopulta lisääntyvään kaatumisriskiin (Murphy, S. L. ym. 2002, Wijlhuizen ym. 2007). Kaatumisen pelko on havaittu liittyvän hauraus-raihnausoireyhtymään (Arfken ym. 1994). Pelko-välttämiskäyttäytymisen aiheuttaman aktiivisuuden rajoittumisen kautta kaatumisen pelko vaikuttaa suoraan myös sosiaaliseen osallistumiseen heikentäen elämänlaatutekijöitä (Elliott & Barris 1987, Levasseur ym. 2004). Siksi kaatumisen pelon ja fyysisen suorituskyvyn mittaaminen ovat tärkeitä toteuttaa, koska se auttaa ymmärtämään näiden muuttujien välistä vuorovaikutusta ja niiden reagointia koettuun tasapainomuutoksiin (Vuorio 2020).  

Kuvalähteet:  Canva® ja Shutterstock®

Share this: