Tomi Korpi
vasemmisto logo
10.03.2021

Eläinsuojeluvalvontaa halutaan lisätä ja kissaongelmaan puuttua

Vastasin eläinpoliittiseen vaalikoneeseen. Vastaukset ovat keskeisiin eläinten suojelua ja oikeuksia koskeviin kysymyksiin. Vaalikoneen ovat toteuttaneet Animalia ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto (SEY).

Eläinpoliittista lähestymistapaa voidaan verrata ympäristöpolitiikkaan ja siksi se on niin tärkeä. Eläimiä koskeva päätöksenteko on hajautunutta eri viranomaisten kesken. Väitetään, ettei Suomessa ole koko eläinkuntaa koskevia selkeitä poliittisia toimenpideohjelmakokonaisuuksia. Tästä johtuen eläinkysymyksiä ei poliittisessa järjestelmässä hahmoteta tai hallinnoida kokonaisuutena, vaan eläimiä koskeva päätöksenteko on jakautunut sen mukaan, onko kyse rauhoitetusta, riista-, koti- vai lemmikkieläimestä.

Täytin eläinpoliittisen vaalikoneen täällä. Olen vaalikoneen kanssa samaa mieltä, että

1. Lahden julkisissa ruokailuissa tulee ottaa käyttöön kaksi kasvisruokapäivää viikossa.
2. Lahden julkisissa ruokailuissa tulee pyrkiä lihankulutuksen puolittamiseen viidessä vuodessa.
3. Lahden julkisissa ruokailuissa tulee tarjota aina kaikille halukkaille vegaaninen ateriavaihtoehto.
4. Lahden tulee kantaa vastuunsa ilmastokriisistä, jossa eläintuotannolla on merkittävä rooli. Lahden tulee julistaa ilmastohätätila, jossa tunnustetaan vastuu hiilijalanjäljen pienentämisestä ja ilmastotoimien kiireellisyydestä. Kun hätätila on julistettu, tulee Lahden pitää kiinni päästövähennystavoitteista.
5. Kissojen rajoittamattomaan lisääntymiseen tulee puuttua. Tämän vuoksi kaikki löytöeläintaloista uuteen kotiin luovutettavat kissat tulee luovuttaa leikkautettuina.
6. Lahden tulee budjetoida varoja kissapopulaatiotyötä varten. Kissapopulaatio-ongelman hoitaminen on jätetty lähes kokonaan vapaaehtoistahojen vastuulle, mutta heidän resurssinsa eivät riitä hoitamaan kaikkia apua tarvitsevia kissoja.
7. Eläinsuojeluviranomaisten, kuten kunnaneläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkäreiden, tulee aktiivisesti valistaa kissanomistajia vastuullisesta kissanpidosta, johon kuuluvat muun muassa kissan leikkautus, tunnistusmerkintä ja rekisteröinti sekä turvallinen ulkoilu.
8. Lahden tulee panostaa löytöeläintoimintaan nykyistä enemmän varoja . Lahden tulee käyttää löytöeläintoiminnan kilpailutuskriteereinä eläimille tarjottavan hoidon tasoa ja henkilökunnan osaamista.
9. Löytöeläinten talteenottopaikassa Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistyksessä (PHESY) sairaalle tai loukkaantuneelle eläimelle tulee taata sairauden edellyttämä hoito omistajan tavoittamiseen tai tallessapitoajan umpeutumiseen saakka.
10. Löytöeläinten talteenottopaikoissa PHESY eläinten pito-olosuhteiden on oltava sellaiset, että niissä pystytään takaamaan eläimen hoito, toipuminen, virikkeistäminen ja tarvittaessa totuttelu ihmisen läsnäoloon ja käsittelyyn.
11. Valvontaeläinlääkärien määrää tulee lisätä nykyisestä, jotta eläinsuojeluvalvontaa voidaan tehdä enemmän. Tämä parantaa myös valvontaviranomaisten työssä jaksamista ja työturvallisuutta.
12. Eläimet voivat olla vakavassa hädässä ja kiireellisen avun tarpeessa milloin tahansa, mutta valvontaeläinlääkärit työskentelevät vain virka-aikana. Eläinten ympärivuorokautisen hyvinvoinnin turvaamiseksi Lahdessa ja Päijät-Hämeessä tulee olla päivystävä valvontaeläinlääkäri tai muu asiantunteva toimivaltainen viranomainen kaikkina vuorokauden aikoina.
13. Valvontaeläinlääkäreiden ja poliisin yhteistyötä tulee edistää eläinsuojelupoliisitoiminnan kautta siten, että poliisilaitoksille perustetaan eläinsuojelurikosten tutkimiseen keskittyviä ryhmiä.
14. Lahden tulee laatia suunnitelma eläinten hyvinvoinnin edistämisestä . Suunnitelmassa Lahti määrittelee, miten se edistää eläinten hyvinvointia ja arvioi toimintansa eläimiin kohdistuvia hyvinvointivaikutuksia.
15. Lahdessa tulee ottaa käyttöön eläinten hyvinvointivaikutusten arviointi kaikissa päätöksissä, jotka jollakin tavoin koskettavat eläimiä.
16. Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, joka pyrkii edistämään eri tahojen osaamista ja yhteistyötä sekä parantamaan kunnan eläinten hyvinvoinnin ja suojelun tasoa esimerkiksi päättäjille tehtävin aloittein.
17. Aion poliittisessa työssäni edistää eläinten oikeuksia.

Kaikkiin vastauksiin on olemassa pitkät perustelut, jotka pystyn tarvittaessa antamaan ja löytyvät vaalikoneesta. Olen yrittänyt pitää asian lyhyenä. Eläinjärjestöjen puoluekyselyssä täydet pisteet saivat vihreät, vasemmistoliitto, eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue. Ensimmäiset tulokset löytyy täältä.

Vaalikone aukeaa äänestäjille 12.5. Voit tutustua Animalia ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton keskeisiin kuntavaalitavoitteisiin täällä. Kuvissa esiintyy löytökissa Pekka Töpöhäntä, joka poistui keskuudestamme syksyllä 2019. Tämä kirjoitus on omistettu Pekalle.

Kiitos mielenkiinnosta!

Takaisin etusivulle