Tomi Korpi
vasemmisto logo
01.04.2021

Lahden kaupungin työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä lomauttaa edes kovissa säästöpaineissa

Lahden vuoden 2021 kuntavaalit järjestetään koronan vuoksi sunnuntaina 13.6.2021. Ehdokasasettelun takaraja on tiistaina 4.5.2021.

Vastasin Mediatalo Esan vaalikoneeseen

Lahden kaupungin työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä lomauttaa edes kovissa säästöpaineissa, koska lahtelaisille toimivat palvelut ovat tärkeitä ja tosiasia on, että Lahdessa on korkea työttömyys. Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 syyskuun lopussa 16,2 % ja alle 25-vuotiaiden 19,8 %. Tärkeintä on nyt tässä heikossa taloustilanteessa pitää talous käynnissä valtion ottamalla velkarahalla ja vielä normaaliin palatessa jatkaa niin massiivista velanottoa, elvytystä ja julkisia investointeja kuin työllisyyden palauttaminen kriisiä edeltävälle tasolle vaatii. Lue Vasemmiston talousohjelma kuntavaaleihin 2021 täältä.

Olen vaalikoneen kanssa samaa mieltä, että

 • (1.) Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen karsiminen.
 • (2.) Lahden kannattaa harkita Lahti Energian myyntiä yhtiön heikentyneen taloustilanteen ja alentuneen osingonmaksukyvyn takia.
 • (7.) Lahdessa pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.
 • (10.) Terveyskeskusmaksut pitää poistaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen hoitoon.
 • (11.) Mannerheiminkatu on muutettava Radiomäen kohdalla 1+1-kaistaiseksi kaupunkibulevardiksi.
 • (12.) Kuntani pitää maksaa syntyvien lasten perheille vauvarahaa.
 • (13.) Lahden on lisättävä hoitomuotoja ja etsittävä uusia keinoja kaupungin huumeongelman vähentämiseksi, vaikka se lisäisi kustannuksia.
 • (14.) Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
 • (16.) Päätöksenteossa ympäristö pitäisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle silloin kun nämä ovat keskenään ristiriidassa.
 • (18.) Kuntani tulee tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.
 • (19.) Lahtelaisuus on merkittävä osa identiteettiäni.
 • (20.) Kunnan työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä lomauttaa edes kovissa säästöpaineissa.
 • (21.) Poliittisiin erimielisyyksiin kaatuneen pormestarimallin käyttöönottoa on tutkittava uudelleen tulevalla valtuustokaudella.
 • (22.) Kunnallisissa ruokapalveluissa (esim. kouluissa) tulee painottaa lähituotteita, vaikka muualta ostaminen olisi halvempaa.
 • (24.) Lahden kirjastoverkko pitää säilyttää nykyisellään.

Eri mieltä olen näiden vaalikoneen väittämien kanssa, että:

 • (3.) Kuntani palveluja pitää siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettaviksi.
 • (4.) Lahden tulisi pyrkiä myymään kaikki sellaiset yhtiönsä, joiden toimialoilla on jo yksityistä liiketoimintaa.
 • (5.) Olisi hyvä, että kuntaani tulisi lisää ulkomaalaista työvoimaa.
 • (6.) Lahden on osallistuttava yhtiöidensä kautta Iitin KymiRing-moottoriradan tapahtumatoimintaan.
 • (8.) Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.
 • (9.) Lahden pitää investoida merkittävästi talviurheilupaikkoihin säilyttääkseen paikkansa kansainvälisen tason urheilukaupunkina.
 • (15.) Lahden pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka se tapahtuisi kilpaurheilun kustannuksella.
 • (17.) Lahden olisi tärkeää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä nykyistä enemmän.
 • (23.) Keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelma LIISUn valmistelu suunnitellussa muodossa tulee keskeyttää seuraavalla valtuustokaudella.
 • (25.) Kuntani pitäisi käyttää huomattavasti nykyistä enemmän rahaa kansansairauksien (esim. diabetes, sepelvaltimotauti) ehkäisyyn ja elintapaohjaukseen.

Suluissa () on esitetty vaalikoneen kysymysnumero. Kaikkiin väitteisiin perusteeni Mediatalo Esan vaalikoneestä täältä.

Vaalikone ilmoittaa sopivat ehdokkaat

Vaalikone tiedetään verkkosivustoksi, jonka tärkein tehtävä on auttaa meitä äänestäjiä löytämään sopiva ehdokas. Minä ehdokkaana ja sinä äänestäjänä syötämme vaalikoneeseen vastauksemme ja vaalikone ilmoittaa vastauksia vertaamalla sopivat ehdokkaat. Sopivuuden kriteerinä on keskeisiä asiakysymyksiä koskevien mielipiteiden yhtenevyys. Ensimmäinen vaalikone julkaistiin Suomessa, EU-vaalien yhteydessä vuonna 1996 (lähde).

Vaalikonetutkimuksen tulokset osoittavat vaalikoneiden käyttötarkoituksen olevan politiikkaan kiinnittymättömille oman ehdokkaan löytäminen vaaleissa ja politiikkaa paljon seuraaville äänestysperusteiden varmentaminen (lähde). Mediatalo Esan vaalikone avattiin ehdokkaille 1.3.2021 ja vastausaikaa annettiin 9.3.2021 asti. ESS.fi:n vaalikone on avattu poikkeuksesllisesti vasta keskivikkona 17.3.2021. (lähde) Alun perin vaalikone on ollut tarkoitus avata 10.3.2021.

Vaalikoneet ehdokkaan näkökulmasta

Yhteiskuntatieteilijä ja toimittaja Terho Pursiaisen on arvostellut vaalikoneita ehdokkaan näkökulmasta: “vaalikoneiden vaihtoehdot eivät kata kaikkia mahdollisuuksia tai ovat päällekkäisiä ja ristiriitaisia. Usein kysytään asiaa, joka on niin monimielinen ja monitahoinen, ettei mikään vastaus ole oikea, jos sitä ei saa kunnolla selittää. Kenelläkään ei ole käytännössä mahdollisuuksia kehittyä itse asiantuntijaksi niillä monilla aloilla, joista vaalikonekysymyksiä tehdään“.

Me kansalaiset kuitenkin pidämme vaalikoneista, koska ne mahdollistavat meille keskustelualustan. Pidetään keskustelua elossa.

Kiitos mielenkiinnosta,

Takaisin etusivulle