Pro Gradu

Lahdessa Kaaos-klinikan vastaanottokäynnin yhteydessä osallistujilta on kysytty ja arvioitu kaatumisen pelkoa. Toimivat interventiot kaatumisen pelon vähentämiseksi ovat todettu tärkeiksi elämänlaadun parantamisen ja yhteiskunnallisten kustannusten vähentämisen kannalta (Gine-Garriga ym. 2013), mutta miten kaatumisen pelko vaikuttaa tavoitteellisen liikuntaharjoittelun onnistumiseen kaatumista pelkäävillä? 

Tutkimukseni tavoite on ensin arvioida kirjallisuudesta ja sitten Kaaos-klinikan toimintakykyä parantavaa ja fysioterapeutin toteuttamaa liikuntaharjoittelun vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn kaatumista pelkäävillä ja ei-pelkäävillä vanhuksilla.

"Kaatumisen pelko liittyy useisiin terveysongelmiin ja toimintakyvyn heikkenemiseen kuten kykyyn suoriutua ADL-toiminnoista: liikuntavammaisuuteen, toiminnan rajoittumiseen, tuki- ja liikuntaelimistön kipuihin ja kaatumisiin"
Korpi-108
Tomi Korpi
Terveystiedeiden maisteriopiskelija

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: