Etusivu

3. Koulutus

Itä-Suomen yliopisto UEF 2022

Urheilu- ja liikuntalääketieteen opinnot suorittaneet ovat asiantuntijoita liikunnan ja terveyden, erityisesti terveysliikunnan yhteyksissä. Opinnoissa korostuu fyysisen kunnon ja liikunnan merkitys terveyden edistämisessä sekä ehkäisyssä, hoidossa ja sairauksien kuntouttamiseen.

Itä-Suomen yliopisto UEF 2017-2018

Ensimmäinen kahdesta sivuaineestani maisteriopinnoissani oli Itä-Suomen yliopiston urheiluravitsemuksen perusopinnot keskiarvolla 4/5.

Laurea – Arcada – Hus 2016-2017

In the study unit, future professionals (IT, social, economic and health care) developed their competence to match the needs of digital healthcare.

Helsingin yliopisto 2015-2016

Toinen sivuaineeni maisteriopinnoissani olis psykologian perusopinnot. Psykologian opintojen myötä ymmärrän paremmin mm. aivojen toimintaa, ajattelua, oppimista, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla olevia neuropsykologisia mekanismeja.

Arcada – Hus 2013-2015

Taitava -koulutuksen tavoitteena oli potilashoidon laadun, prosessien sekä turvallisuuden kehittäminen ja arviointi näyttöön perustuen.

Lahden ammattikorkeakoulu 2008

Fysioterapeutti on kuntoutuksen asiantuntija, joka auttaa asiakkaita parantamaan terveyttä ja toimintakykyä erityisesti silloin, kun ikä, vamma, sairaus tai ympäristötekijät rajoittavat liikkumista ja osallistumista.

Hämeen rykmentti ja Aliupseerikoulu, Reservin kersantti 2003

Aliupseerikoulu on Suomen puolustusvoimissa ja siellä koulutetaan ryhmänjohtajia. Palkittiin parhaana ryhmänjohtajana alaisten äänestämänä.

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: