Tomi Korpi

4. Tutkimusasetelma; menetelmät ja aineiston hankinta

Tutkimukseni perustuu kvantitatiivisiin menetelmiin ja rekisteritutkimuksessani on klassinen pitkittäinen koeasetelma, havaintoyksiköt on jaettu kahteen ryhmään: kaatumista pelkääviin ja ei-pelkääviin ikääntyneisiin itsenäisesti asuviin. On suorituskykytestien alkumittaukset ja loppumittaukset 6–12 kuukauden päästä. Aineistot analysoidaan R-ohjelmalla. 

Lahtelaisen Kaaos-klinikan aineisto on hankittu Pegasos-potilastietojärjestelmästä kesällä 2019. Tietojärjestelmästä poimittiin vastaanottokäyntipäivämäärä, ikä, sukupuoli, diabetes (kyllä, ei), alzheimer (kyllä, ei), parkinson (kyllä, ei), aivoverenkiertohäiriö (kyllä, ei), koettu terveydentila, MOI-indeksi, vanhempien/ sisaruksien lonkkamurtuma tai paha vanhuuden köyryselkä tai pituuden lyhenemä, pituuden lyhentymä cm, tuolista ylösnoustessa käsien käyttö, paino, pituus, tupakointi, alkoholin käyttö, kuulo, näkö, muisti, mieliala, nukkuminen, ravitsemus, oma arvio liikuntakyvystä, 500m vaikeus liikkua, 2km vaikeus liikkua, liikkuminen vaikeutunut 6kk, liikkuminen vaikeutunut 12kk, tasapainovaikeudet, kaatuminen, murtumia, kaatumisen pelko, kaatumisen pelko VAS-jana, kodin ulkopuolella asiointi, max kävelymatka, liikuntaharrastukset, tulokäynnin kuukausi, VAS-kipujana, PEF-mittaustulos, oikealla ja vasemmalla jalalla seisominen, tuolilta nousu 5 krt, puristusvoima oikea, puristusvoima vasen, 10 metrin kävelynopeustesti ja apuvälineen käyttö. 

Share this: