ETUSIVU

8 Julkaisuluetteloni

Tomi Korven Ammatilliset Julkaisut: Asiantuntemusta ja Innovaatioita Fysioterapiassa ja liikunnassa 2024

Tervetuloa tutustumaan urani kohokohtiin ja ammatilliseen kehitykseeni. Julkaisuluetteloni heijastaa monipuolista osaamistani ja sitoutumistani fysioterapian ja terveydenhuollon kehittämiseen ja terveyden edistämiseen. Se kattaa laajan kirjon töitäni, aina opinnäytetöistä ammattiyhteisölle suunnattuihin julkaisuihin. Julkaisuni osoittavat asiantuntemustani erityisesti liikuntakyvyn edistämisessä ja vammojen ehkäisyssä.

Nimi: Korpi, T.

Julkaisuluettelon päiväys: 12.1.2024

B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

  1. Korpi, T. ja Jäppinen, A.-M. (2015) ‘Identifying and restoring uncontrolled lumbar movement in chronic low back pain’. First international sports physiotherapy congress organised by The Finnish Sports Physiotherapists Association, FSPA, Helsinki. Posteriesitys, Finlandia talo. Saatavilla: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3099.9764.

D. Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 •  
  1. Korpi, T. (2017) Leikkauspotilaan fysioterapia ja kipu tekonivelkirurgisen potilaan näkökulmasta. Esitys pidetty Helsingissä, Meilahden Luentosalissa osana koulutuspäivää 6.10.2017: “Näin hoidan turvallisesti leikkauksen jälkeistä kipua”. Saatavilla: https://bit.ly/48NU9o9

E. Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

  1. Korpi, T. (2023) Lukijalta: Iäkkäiden Liikuntaharjoittelu on Hyvä Sijoitus Kunnalle. Aamulehti. Saatavilla: https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000009580905.html.  

G. Opinnäytteet

  1. Korpi, T. ja Jätyri, L. (2008) Liikkuvuusharjoittelu osana koripalloilijan vammojen ehkäisyä – tietopaketti a-junioreiden valmentajille. Fysioterapian opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu. 15 op. Ohjaaja: TtT Liisa Suhonen. 
  2. Korpi, T. (2015) Pitkittyneessä selkäkivussa lanneselän liikkeen kontrollin häiriön tunnistaminen ja kontrollin palauttaminen. Fysioterapian erikoistumiskoulutuksen opinnäytetyö, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Arcada. 10 op. Ohjaaja: TtM Jäppinen, A.-M. Saatavilla: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1179.9208.  
  3. Korpi, T. (2021) Kaatumisen pelko: onko vaikutusta liikuntaharjoittelun onnistumiseen? – Tutkimussuunnitelma 2021. Kandidaatintutkielma, Itä-Suomen yliopisto UEF. 10 op. Ohjaajat: Prof. Marja Mikkelsson, Dos. Mika Venojärvi. Saatavilla: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30294 .11844
  4. Korpi, T. (2022) Kaatumispelko ja liikuntakyky vaikuttavat liikuntaintervention onnistumiseen. Kohorttitutkimus ikääntyneistä, joilla on osteoporoosi-, kaatumis- ja murtumariski. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto UEF. 30 op. Ohjaajat: Prof. Marja Mikkelsson, Dos. Mika Venojärvi. Saatavilla: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/28492

Yhteenveto

Julkaisuluetteloni tarjoaa kattavan näkymän ammatilliseen osaamiseeni ja asiantuntemukseeni fysioterapian alalla. Se heijastaa syvällistä ymmärrystäni liikuntakyvyn edistämisestä ja vammojen ehkäisystä, mikä on olennaista terveydenhuollon sektorilla. Akateemisena näyttönä luetteloni osoittaa tutkimuskykyni ja kyvyn tuottaa arvokasta tietoa alalle. Tiedonhallinnan näkökulmasta se kertoo kyvystäni analysoida ja esittää tietoa selkeästi, mikä on tärkeää monenlaisissa asiantuntijatehtävissä.

Kuvalähteet: Canva & Midjourney Inc®

Share this: