ETUSIVU

4.Asiantuntijuus

Tomi Korpi on terveystieteiden maisteri, joka on erikoistunut liikunta- ja urheilulääketieteeseen. Hän on työskennellyt Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vuodesta 2009 lähtien ja on toiminut fysioterapeuttina tekonivelkirurgiassa vuodesta 2017 saakka. Hänen työtehtävänsä sisältävät tekonivelpotilaiden valmennusta, kuntoutusta, liikkumiskyvyn arviointia ja seurantaa sekä liikuntaneuvontaa.

Tomi valmistui fysioterapeutiksi joulukuussa 2008 ja hänen lopputyönsä käsittelee koripalloilijoiden liikkuvuusharjoittelua. Valmistuttuaan hän aloitti työskentelyn erikoissairaanhoitoyksikössä, jossa hän on ollut mukana kirjoittamassa kahta HUS-fysioterapian prosessikuvausta selkä- ja niskavaivojen osalta. Hän piti posterisession Finlandia-talolla Suomen urheilufysioterapeuttien kongressissa 2015, kun esitteli Taitava-fysioterapeutti lopputyönsä.

Tomi on osoittanut asiantuntijuuttaan monilla eri tavoilla, ja hän on osallistunut useisiin koulutuksiin ja seminaareihin, jotka liittyvät tekoniveliin, tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, liikuntaan ja terveyteen. Hän on myös osallistunut WCPT-kongresseihin Amsterdamissa ja Genevessä, pitänyt esitelmiä ja ollut aktiivinen jäsen Suomen Fysioterapeutit ry:ssä. Hän on verkostoitunut muiden alan asiantuntijoiden kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Tomi Korpi on innovatiivinen ja kehittämishaluinen asiantuntija, joka on ollut mukana kehittämässä uusia menetelmiä ja välineitä tekonivelpotilaiden kuntoutuksessa ja liikunnan ohjauksessa. Hän on myös hyödyntänyt digitaalisia ratkaisuja työssään, kuten mobiilisovelluksia ja verkkopalveluita. Tomi on kiinnostunut tutkimuksesta ja pyrkii seuraamaan alansa uusimpia tieteellisiä löydöksiä.

Tomi Korpi on motivoitunut ja sitoutunut asiantuntija, joka on toiminut terveydenhuollon alalla vuodesta 2003 lähtien, jolloin hän haki ensimmäisen kerran lääketieteelliseen tiedekuntaan. Hän suhtautuu työhönsä innostuneesti ja vastuullisesti, on asiakaslähtöinen ja yhteistyökykyinen. Hän osaa toimia sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä ja on joustava ja sopeutuva muuttuviin tilanteisiin. Tomi haluaa jatkuvasti kehittyä ammatillisesti ja henkilökohtaisesti.

Kaiken kaikkiaan Tomi Korpi on erittäin pätevä ja arvokas asiantuntija liikunta- ja urheilulääketieteen alalla. Hänen pro gradu -opinnäytetyönsä oli hänen kolmas opinnäytetyönsä, mikä kertoo hänen taidoistaan ja kokemuksestaan. Hänen osaamisensa, kokemuksensa, innovatiivisuutensa, motivaationsa ja persoonallisuutensa ovat vakuuttavia. Hän olisi varmasti hyvä lisä teidän tiimiinne.

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: