ETUSIVU

4 Asiantuntijuus

Olen Tomi Korpi, terveystieteiden maisteri ja erikoistunut liikunta- ja urheilulääketieteeseen. Vuodesta 2009 lähtien olen työskennellyt Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ja vuodesta 2017 alkaen olen toiminut fysioterapeuttina tekonivelkirurgiassa valmentaen tekonivelpotilaita, kuntouttanut, arvioinut liikkumiskykyä ja suorittanut seurantaa sekä antanut liikuntaneuvontaa. 

Valmistuin fysioterapeutiksi joulukuussa 2008 ja työtehtäväni ovat olleet sen jälkeen kuin yhtä seikkailua. Lopputyöni, joka käsittelee koripalloilijoiden liikkuvuusharjoittelua, oli kuin avain uuteen maailmaan. Valmistuttuani aloitin työskentelyn erikoissairaanhoitoyksikössä, jossa olen ollut mukana kirjoittamassa kahta HUS-fysioterapian prosessikuvausta selkä- ja niskavaivojen osalta. Vuonna 2015 pidin posterisession Finlandia-talolla Suomen urheilufysioterapeuttien kongressissa, jossa esittelin Taitava-fysioterapeutti lopputyöni ja silloin astuin ensimmäisen kerran valokeilaan.

Olen osoittanut asiantuntijuuttani monilla eri tavoilla, ja olen osallistunut useisiin koulutuksiin ja seminaareihin, jotka liittyvät tekoniveliin, tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, liikuntaan ja terveyteen. Olen myös osallistunut WCPT-kongresseihin Amsterdamissa ja Genevessä, pitänyt esitelmiä ja ollut aktiivinen jäsen Suomen Fysioterapeutit ry:ssä. Olen verkostoitunut muiden alan asiantuntijoiden kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Se on kuin olisi osa suurta, globaalia perhettä.

Olen innovatiivinen ja kehittämishaluinen asiantuntija, joka on ollut mukana kehittämässä uusia menetelmiä ja välineitä tekonivelpotilaiden kuntoutuksessa ja liikunnan ohjauksessa. Olen myös hyödyntänyt digitaalisia ratkaisuja työssäni, kuten mobiilisovelluksia ja verkkopalveluita. Olen kiinnostunut tutkimuksesta ja pyrin seuraamaan alani uusimpia tieteellisiä löydöksiä. Se on kuin olisi jatkuvasti uuden äärellä.

Olen motivoitunut ja sitoutunut asiantuntija, joka on toiminut terveydenhuollon alalla vuodesta 2003 lähtien, jolloin hain ensimmäisen kerran lääketieteelliseen tiedekuntaan. Suhtaudun työhöni innostuneesti ja vastuullisesti, olen asiakaslähtöinen ja yhteistyökykyinen. Osaan toimia sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä ja olen joustava ja sopeutuva muuttuviin tilanteisiin. Haluan jatkuvasti kehittyä ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. Se on kuin olisi jatkuvalla matkalla kohti uutta ja tuntematonta.

Kaiken kaikkiaan olen työkokemukseni, koulutukseni ja taitojeni mukaan erittäin pätevä ja arvokas asiantuntija liikunta- ja urheilulääketieteen alalla. Pro gradu -opinnäytetyöni oli kolmas opinnäytetyöni, mikä kertoo taidoistani ja kokemuksestani. Osaamiseni, kokemukseni, innovatiivisuuteni, motivaationi ja persoonallisuuteni ovat vakuuttaneet suosittelijani. Olen valmis astumaan uuteen seikkailuun.

Lähteet

  1. Korpi, T. (2015). Identifying and restoring uncontrolled lumbar movement in chronic low back pain. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/277992727_IDENTIFYING_AND_RESTORING_UNCONTROLLED_LUMBAR_MOVEMENT_IN_CHRONIC_LOW_BACK_PAIN
  2. Korpi, T. (2016). Leikkauspotilaan fysioterapia ja kipu tekonivelkirurgisen potilaan näkökulmasta. SlideShare. https://www.slideshare.net/TomiKorpi/leikkauspotilaan-fysioterapia-ja-kipu-tekonivelkirurgisen-potilaan-nkkulmasta
  3. Kuntoutumistalo. (2023). Terveyskylä. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo
  4. Korpi, T. (2022). Kaatumispelko ja liikuntakyky vaikuttavat liikuntaintervention onnistumiseen. Kohorttitutkimus ikääntyneistä, joilla on osteoporoosi-, kaatumis- ja murtumariski. Itä-Suomen yliopisto. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/28492

 

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: