ETUSIVU

14. Urheilu

Urheilutaidot viittaavat kykyyn ymmärtää ja soveltaa urheilun periaatteita ja sääntöjä, osallistua aktiivisesti urheilutoimintaan ja ylläpitää fyysistä kuntoa. Tämä voi sisältää tietoa eri urheilulajeista, kykyä suorittaa erilaisia urheilusuorituksia, ymmärrystä urheilun strategioista ja taktiikoista sekä kykyä työskennellä osana joukkuetta. Urheilutaidot voivat myös sisältää urheiluun liittyvän fyysisen kunnon, kuten voiman, nopeuden, kestävyyden ja koordinaation.

Osaamiseni

Minulla on laaja-alainen urheilu- ja liikuntalääketieteen koulutus sekä pitkäaikainen kokemus fysioterapeutin tehtävistä. Minulla on syvällinen ymmärrys urheilusta ja liikunnasta sekä niiden merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Olen kehittänyt vahvat taidot urheilusuoritusten analysoinnissa, urheiluvammojen ehkäisyssä ja hoidossa sekä urheilijoiden fyysisen kunnon ja suorituskyvyn parantamisessa. Olen myös osoittanut kykyäni soveltaa tieteellistä tutkimustietoa käytännön työhöni.

Olen hankkinut laajan tietämyksen urheilusta ja liikuntalääketieteestä sekä fysioterapeutin koulutukseni että terveystieteiden maisterin tutkintoni kautta. Olen myös jäsen Suomen urheilufysioterapeuttien yhdistyksessä, mikä on antanut minulle mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja pysyä ajan tasalla uusimmista tutkimuksista ja käytännöistä.

Konkreettinen osaamiseni urheilussa ilmenee esimerkiksi työharjoittelustani Suomen Urheiluopistossa, jossa pääsin soveltamaan teoreettista tietämystäni käytäntöön ja työskentelemään suoraan urheilijoiden kanssa. 

Olen erityisen pätevä urheilijoiden fyysisessä valmennuksessa, urheiluvammojen ehkäisyssä ja hoidossa, urheilu- ja liikuntalääketieteessä, urheilupsykologiassa sekä urheilun ravitsemuksessa.

Avainsanat

#SportsSkills #AthleticPerformance #TeamworkInSports #SportsCoaching #SportsMedicine #PhysicalFitness #SportsStrategy #SportsRules #SportsTraining #SportsNutrition

Taitojani tukevat lähteet

    1. Stambulova, N., Ryba, T. V., & Henriksen, K. (2020). Career Development and Transitions of Athletes: The International Society of Sport Psychology Position Stand Revisited. ResearchGate. Saatavilla: https://www.researchgate.net/publication/339106237_Career_Development_and_Transitions_of_Athletes_The_International_Society_of_Sport_Psychology_Position_Stand_Revisited
    2. UK Coaching. (n.d.). Skills and Qualities of a Coach. Saatavilla: https://www.ukcoaching.org/resources/topics/guides/skills-and-qualities-of-a-coach
    3. Olympic Games. (2023). Athletics Results – Tokyo 2020. Saatavilla: https://olympics.com/en/olympic-games/tokyo-2020/results/athletics
    4. (n.d.). Athletic Training Skills. Saatavilla: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/athletic-training-skills

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: