ETUSIVU

15. Terveystieteet

Terveystieteiden määritelmä

Terveystieteet ovat monitieteinen ala, joka tutkii terveyttä, sairauksia ja terveydenhuoltoa. Terveystieteiden tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa terveydenhuollon palveluita ja järjestelmiä. Terveystieteiden osaaminen kattaa laajan kirjon erilaisia taitoja ja tietoja, mukaan lukien terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja hoito, terveydenhuollon politiikka ja hallinto, terveydenhuollon laadun parantaminen, terveydenhuollon etiikka, terveydenhuollon tutkimusmenetelmät ja terveydenhuollon teknologia.

Oma terveystieteiden osaamiseni

Olen Tomi Korpi, terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti, jolla on yli 14 vuoden kokemus erikoissairaanhoidosta. Olen työskennellyt monipuolisesti eri osastoilla, kuten sisätautiosastoilla, fysiatrian poliklinikalla ja kirurgisilla osastoilla. Tämä on antanut minulle laajan näkemyksen terveydenhuollon eri osa-alueista ja mahdollistanut monipuolisen osaamisen terveystieteissä. Olen myös toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, jossa olen perehtynyt erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja -tekniikoihin.

Konkreettiset esimerkit omasta terveystieteiden osaamisestani

 1. Terveysedistäminen: Olen työskennellyt aktiivisesti potilaiden kanssa, opastanut heitä terveellisempiin elämäntapoihin ja auttanut heitä ymmärtämään, kuinka he voivat itse vaikuttaa omaan terveyteensä. Olen myös osallistunut useisiin projekteihin, kuten Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeeseen, joissa on kehitetty ja toteutettu terveyden edistämisen strategioita.
 2. Sairauksien ehkäisy: Olen työskennellyt tiiviisti potilaiden kanssa, joilla on kroonisia sairauksia, kuten diabetes ja sydänsairaudet. Olen auttanut heitä ymmärtämään sairauksiensa luonteen ja tarjoamaan heille tietoa ja tukea, jotta he voivat hallita sairauksiaan paremmin ja ehkäistä niiden pahenemista.
 3. Terveyspolitiikka ja -hallinto: Olen perehtynyt terveydenhuollon politiikan ja hallinnon ymmärtämiseen. Olen työskennellyt terveydenhuollon järjestelmän parissa ja ymmärrän terveydenhuollon politiikan ja lainsäädännön merkityksen.
 4. Terveyspalvelujen laadun parantaminen: Olen työskennellyt laadunvalvonnan ja -parannuksen parissa. Olen perehtynyt laadunparannusstrategioihin, kuten Total Quality Management (TQM) ja Continuous Quality Improvement (CQI).
 5. Terveysalan etiikka: Olen perehtynyt terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin. Ymmärrän potilaiden oikeudet, tietosuojan ja eettiset ohjeet.
 6. Terveystieteiden tutkimusmenetelmät: Olen toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, jossa olen perehtynyt erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja -tekniikoihin. Olen osallistunut tutkimusprojekteihin, jotka ovat edistäneet terveydenhuollon tietämystä ja käytäntöjä.
 7. Terveysteknologia: Olen perehtynyt terveydenhuollon teknologiaan, joka on nykyään olennainen osa terveydenhuollon toimintaa. Olen työskennellyt terveydenhuollon teknologian, kuten tietojärjestelmien ja lääketieteellisen teknologian, parissa.

 

Monipuolinen taustani ja laaja kokemukseni antavat minulle vahvan pohjan terveystieteiden osaamiselle. Kykyni suoriutua erilaisista tehtävistä tehokkaasti ja ammattimaisesti tekevät minusta arvokkaan lisän mihin tahansa terveydenhuollon tiimiin tai projektiin.

Avainsanat

#HealthSciences #PublicHealth #Healthcare #HealthPromotion #DiseasePrevention #HealthcarePolicy #HealthcareAdministration #QualityImprovementInHealthcare #HealthcareEthics #HealthcareResearchMethods

Lähteet

 1. World Health Organization. (2023). Health promotion. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1
 2. Kaur, H., Singh, T., Arya, Y. K., & Mittal, S. (2021). Health promotion: An effective tool for global health. Indian Journal of Community Medicine, 37(1), 5–12. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8284593/
 3. Nutbeam, D. (2000). Health Promotion Effectiveness: The Questions to be Answered. Health Promotion International, 15(2), 143–147. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://academic.oup.com/heapro/article/15/2/143/585366
 4. Griffiths, S., Allison, T., & Wright, J. (2005). Change and Development in Specialist Public Health Practice: Leadership, Partnership and Delivery (1st ed.). CRC Press. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781315378800/change-development-specialist-public-health-practice-sian-griffiths-thorpe-allison-jenny-wright

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: