ETUSIVU

3. Tiiminhallinta

Tiiminhallinnan Määritelmä: keskeinen taito johtamis- ja esimiestehtävissä, tarkoittaa kykyä johtaa, motivoida ja ohjata tiimiä kohti yhteisiä tavoitteita. Se käsittää johtajuuden, delegoinnin, konfliktien ratkaisun, suunnittelun, viestinnän, palautteen antamisen ja jatkuvan kehityksen.

Osaamiseni: Olen Tomi Korpi, tiiminhallinnan asiantuntija. Ura fysioterapeuttina ja terveystieteiden maisterina sekä aliupseerikoulun johtajakoulutus ovat syventäneet monialaista ja -ammatillista johtamisosaamistani, vahvistaen kykyäni hallita tiimejä tehokkaasti.

Konkreettiset esimerkit:

  1. Tavoitteiden asettaminen ja seuranta: Olen asettanut ja seurannut tavoitteita monitieteisissä tiimeissä ryhmän johtajana, tiiminvetäjänä, tutkijana ja fysioterapeuttina edistäen tiimin saavutuksia konkreettisesti. Kirurgisella osastolla tiiminvetäjänä olen välittänyt esimiehen antamat tavoitteet tiimilleni ja seurannut niiden toteuttamista.
  2. Tehtävien delegointi ja vastuun jakaminen: Tiiminvetäjänä Helsingin yliopistollisen sairaalan kirurgisilla osastoilla olen delegoinut tehtäviä tehokkaasti, hyödyntäen tiimin jäsenten yksilöllisiä vahvuuksia. Esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisen olen ohjannut kokeneimmille työntekijöille.
  3. Konfliktien ratkaisu: Olen ratkaissut monialaisissa tiimeissä syntyneitä konflikteja soveltamalla neuvottelu- ja sovittelutaitojani. 
  4. Motivaation ylläpitäminen: Motivoimalla sekä potilaita että kollegoita olen edistänyt tiimin yhteistyötä ja saavutuksia. Esimerkiksi ennen leikkausta olen osoittanut potilaille konkreettisesti miten heidän tulee kokea harjoitukset kehossa leikkauksen jälkeen ja olen kertonut mitä seurauksia tulee, jos he eivät sitoudu annettuihin ohjeisiin.
  5. Viestintä- ja palautetaitojen käyttö: Olen käyttänyt tehokasta viestintää suullisesti, sähköpostilla ja Teamsin kautta sekä antanut rakentavaa palautetta, vahvistaen tiimin yhtenäisyyttä.

 

Monipuolinen Työkokemus: Olen toiminut tiimipelaajana monilla eri aloilla – neljän veljeni kanssa kasvaminen ja koripallo ovat kehittäneet tiimityötaitojani. Työskentelyni hoitajien ja lääkäreiden kanssa on ollut esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä, jossa olen soveltanut inhimillistä otetta ja ymmärrystä erilaisista näkökulmista.

Tutkijan Taidot: Tutkijana olen kehittänyt vahvat tiedonhankinta- ja tietotekniikkataidot. Olen kykenevä käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia, ja pystyn kehittämään toimintaa ‘evidence-based’ -periaatteiden mukaisesti.


 

Avainsanat: #TeamManagement #LeadershipDevelopment #GoalSetting #PerformanceManagement #ConflictResolution #EmployeeMotivation #EffectiveCommunication #DiversityAndInclusion #LeadershipSkills #TeamDynamics

Lähteet:

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: