ETUSIVU

17. Luovuus

Minulla on yli 14 vuoden kokemus erikoissairaanhoidosta Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Olen toiminut useissa eri tehtävissä, kuten sisätautiosastoilla, fysiatrian poliklinikalla ja kirurgisilla osastoilla. Lisäksi minulla on kokemusta tutkijana ja tutkimusavustajana. Olen myös Suomen urheilufysioterapeuttien, Suomen fysioterapeuttien ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestön jäsen. Olen hankkinut laajan osaamisen ja taidot, jotka liittyvät luovuuteen ja innovaatioon.

Luovuus tarkoittaa kykyä tuottaa tai käyttää alkuperäisiä ja epätavallisia ideoita, tai tehdä jotain uutta tai mielikuvituksellista. Luovuus on tärkeä taito monilla aloilla, sillä se mahdollistaa ongelmanratkaisun, omaperäisten ideoiden kehittämisen, laatikon ulkopuolelta ajattelun, taiteellisen ilmaisun ja innovatiivisten ratkaisujen luomisen. Olen kehittänyt näitä taitoja monipuolisen koulutukseni ja työkokemukseni kautta.

Esimerkiksi, työssäni fysioterapeuttina olen usein joutunut keksimään luovia ratkaisuja potilaiden ja asiakkaiden hoitoon liittyen. Olen yhdistänyt erilaisia kuntoutusmenetelmiä ja -tekniikoita saavuttaakseni parhaan mahdollisen lopputuloksen. Olen myös käyttänyt luovuutta tutkimustyössäni, jossa olen kehittänyt uusia tutkimusmenetelmiä ja -strategioita.

Luovuuteen liittyvät osa-alueet ovat:

 1. Ideointi: Kyky keksiä mahdollisimman paljon erilaisia ideoita johonkin aiheeseen tai ongelmaan liittyen.
 2. Arviointi: Kyky arvioida ideoiden toteutettavuutta, hyödyllisyyttä ja sopivuutta tavoitteisiin ja tilanteeseen.
 3. Valinta: Kyky valita parhaat ideat jatkokehittelyyn ja toteutukseen.
 4. Kehittely: Kyky jalostaa ja parantaa valittuja ideoita yksityiskohtaisemmiksi ja toimivimmiksi.
 5. Toteutus: Kyky muuttaa ideat konkreettisiksi tuotteiksi, palveluiksi, ratkaisuiksi tai ilmaisuiksi.

 

Nämä taidot ja osaaminen ovat auttaneet minua menestymään urallani ja ne ovat olennainen osa ammattitaitoani.

Avainsanat

#Creativity #Innovation #ProblemSolving #OriginalIdeas #ThinkingOutsideTheBox #ArtisticExpression #InnovativeSolutions #Skills #Knowledge #Expertise

Lähteet

  1. LinkedIn Talent Solutions. (n.d.). How to assess for innovation. LinkedIn. Retrieved July 15, 2023, from https://www.linkedin.com/learning/how-to-assess-for-innovation
  2. Barry, L. (n.d.). Creativity and Learning: A Conversation with Lynda Barry. LinkedIn Learning. Retrieved July 15, 2023, from https://www.linkedin.com/learning/creativity-and-learning-a-conversation-with-lynda-barry
  3. LinkedIn Learning. (n.d.). Creativity Boot Camp. LinkedIn Learning. Retrieved July 15, 2023, from https://www.linkedin.com/learning/creativity-boot-camp
  4. Foster, R. N. (2015, February 16). What Is Creativity? Yale Insights. Retrieved July 15, 2023, from https://insights.som.yale.edu/insights/what-is-creativity

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: