ETUSIVU

27. Vakuuttaminen

Vakuuttamisen määritelmä

Vakuuttaminen on kommunikaatioprosessi, jonka tarkoituksena on saada toinen osapuoli uskomaan tai toimimaan tietyllä tavalla. Se vaatii kykyä vaikuttaa muiden ajatuksiin, asenteisiin, mielipiteisiin tai toimintaan kommunikoinnin kautta. Vakuuttamisen taito sisältää useita osa-alueita, kuten argumentoinnin, kuuntelun, empatian, luottamuksen rakentamisen ja non-verbaalisen viestinnän.

Vakuuttamisen osaaminen

Olen fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri, jolla on yli 14 vuoden työkokemus erikoissairaanhoidossa. Olen kehittänyt vakuuttamisen taitojani monipuolisesti urani aikana. Olen tottunut kommunikoimaan selkeästi ja tehokkaasti, mikä on auttanut minua saavuttamaan tavoitteeni sekä työssäni että henkilökohtaisessa elämässäni. Olen myös kehittänyt vahvat neuvottelutaidot, jotka ovat olleet avainasemassa monissa tilanteissa, joissa olen tarvinnut vakuuttaa muita omista näkemyksistäni tai ehdotuksistani.

Esimerkkinä vakuuttamisen taidoistani, olen onnistunut saamaan useita projekteja läpi työpaikallani Helsingin yliopistollisessa sairaalassa Peijaksessa. Olen vakuuttanut kollegani ja esimieheni projektien merkityksestä ja saanut heidät tukemaan näitä hankkeita. Lisäksi olen käyttänyt vakuuttamisen taitojani myös tutkimustyössäni, jossa olen onnistunut saamaan omat mielipiteeni ja ajatukseni läpi ja muut tiimissä tukemaan suunnitelmaani.

Vakuuttamisen taitoon liittyvät osa-alueet, joita olen kehittänyt ja joita käytän työssäni, ovat:

  1. Argumentointi: Kyky esittää vahvoja ja johdonmukaisia argumentteja, jotka tukevat näkökulmaani.
  2. Kuuntelu: Ymmärrys toisen osapuolen näkökulmasta ja tarpeista, jotta voin vastata niihin tehokkaasti.
  3. Empatia: Kyky asettua toisen asemaan ja ymmärtää heidän tunteitaan ja näkökulmiaan.
  4. Luottamuksen rakentaminen: Kyky luoda luottamusta ja uskottavuutta, jotta toinen osapuoli voi luottaa minuun ja näkökulmaani.
  5. Non-verbaalinen viestintä: Kyky käyttää kehonkieltä, äänenpainoa ja muita non-verbaalisia viestintäkeinoja vakuuttamisen tukena.

 

Avainsanat

#PersuasionSkills #InfluenceSkills #InterpersonalSkills #ConfidenceBuilding #EffectiveCommunication #NegotiationSkills #ArgumentationSkills #RhetoricSkills #ProfessionalDevelopment #CareerGrowth

 

Lähteet

  1. (2022). Persuasion Skills: Definition and Examples. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/persuasion-skills
  2. (2022). Communication and Influence Skills: Definition and Examples. https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/communication-influence-skills
  3. (2022). Persuasion and Influence: Definition and Examples. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/persuasion-and-influence
  4. (2022). Examples of Persuasion Skills. https://au.indeed.com/career-advice/career-development/examples-of-persuasion-skills

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: