ETUSIVU

2. Projektinhallinta

Projektinhallinnan määritelmä

Projektinhallinta on taito, joka liittyy projektien suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan ja päättämiseen. Sisältää projektin tavoitteiden määrittelyn, resurssien hallinnan, aikataulutuksen, riskien tunnistamisen ja hallinnan sekä sidosryhmien viestinnän. Projektinhallinnan tavoitteena on saavuttaa projektin tavoitteet määritellyssä aikataulussa ja budjetissa, samalla kun varmistetaan, että projektin lopputulos täyttää sidosryhmien odotukset.

Ominaiset projektinhallinnan taitoni

Projektinhallinnan taitoni perustuvat laajaan kokemukseeni terveydenhuollon alalla, erityisesti erikoissairaanhoidossa, sekä akateemiseen taustaani urheilu- ja liikuntalääketieteen alalla. Olen osoittanut kykyni delegoida tehtäviä, seurata aikatauluja ja budjetteja, valvoa laatua, hallita riskejä, viestiä tehokkaasti ja saattaa projekteja päätökseen. Nämä ovat kaikki tärkeitä projektinhallinnan osa-alueita, joita hyödynnän työssäni terveydenhuollon alalla.

Konkreettiset esimerkit projektinhallinnan taidoistani

 • Tehtävien delegointi: Olen toiminut fysioterapeutin roolissa useissa eri työpisteissä, kuten sisätautiosastoilla, fysiatrian poliklinikalla ja kirurgisilla osastoilla. Olen kehittänyt kykyäni delegoida tehtäviä tehokkaasti varmistaen, että kaikki osastolla tarvittavat toiminnot suoritetaan yhteistyössä, ajallaan ja korkealaatuisesti.
 • Aikataulun seuranta: Olen osoittanut kykyäni seurata aikatauluja ja pitää kiinni määräajoista. Terveydenhuollon ympäristössä, jossa ajoitus voi olla kriittinen, tämä taito on erityisen tärkeä.
 • Budjetin seuranta: Olen työskennellyt tutkijan ja tutkimusavustajan rooleissa, mikä vaatii taloudellista tarkkuutta ja budjetin seurantaa.
 • Laadunvalvonta: Olen sitoutunut tarjoamaan korkealaatuista hoitoa ja palvelua kaikissa rooleissani. Olen myös jäsen useissa ammattijärjestöissä, jotka edistävät parhaita käytäntöjä ja laadunvalvontaa.
 • Riskienhallinta: Olen töissä terveydenhuollon alalla, jossa riskienhallinta on olennainen osa päivittäistä toimintaa. Osoitan kykyni tunnistaa ja hallita riskejä potilaiden hoidossa.
 • Viestintä: Osoitan vahvoja viestintätaitoja sekä potilaiden että kollegoiden kanssa. Kykenen myös viestimään tehokkaasti monitieteisissä tiimeissä.
 • Projektin päätös: Kykenen saattamaan projekteja päätökseen ja arvioimaan niiden tuloksia. Tämä taito on erityisen tärkeä roolissani tutkijana.

 

Monipuolinen taustani ja laaja kokemukseni antavat minulle vahvan pohjan projektinhallinnan taidoille. Kykyni suoriutua erilaisista tehtävistä tehokkaasti ja ammattimaisesti tekevät minusta arvokkaan lisän mihin tahansa tiimiin tai projektiin.

Avainsanat

#ProjectManagement #PMskills #TaskDelegation #ScheduleTracking #BudgetMonitoring #QualityControl #RiskManagement #ProjectCommunication #ProjectClosure #PMExpertise

Lähteet

  1. Project Management Institute. (2022). What is Project Management? https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management
  2. TeamGantt. (2022). What is Project Management? Definition & Terms. https://www.teamgantt.com/project-management-guide/what-is-project-management
  3. Asana. (2022). 25 Essential Project Management Skills [2022]. https://asana.com/resources/project-management-skills
  4. Kliem, R. L., & Ludin, I. S. (2012). The importance of project management in organizations. Journal of Business and Economics, 3(5), 357-362. https://doi.org/10.15341/jbe(2155-7950)/05.03.2012/001

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: