ETUSIVU

8. Kääntäminen

Kääntämisen taidon määritelmä

Kääntäminen on taito muuntaa teksti tai puhe yhdestä kielestä toiseen säilyttäen alkuperäisen viestin merkityksen ja sävyn. Se vaatii syvällistä ymmärrystä molemmista kielistä, mukaan lukien niiden kielioppi, sanasto, kulttuuriset viitteet ja idiomit. Kääntäjän tulee myös ymmärtää konteksti, jossa alkuperäinen viesti on luotu, ja pystyä soveltamaan sitä kohdekieleen. Kääntämisen taito on erityisen arvostettu monikielisissä ympäristöissä ja kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Kääntämisen taidon osaaminen

Kääntämisen taitoni perustuvat vahvaan kielitaitooni, joka on kehittynyt opiskellessani fysioterapiaa ja terveystieteitä sekä työskennellessäni erikoissairaanhoidossa. Olen pystynyt soveltamaan kielitaitoani monipuolisesti eri työtehtävissä, kuten sisätautiosastoilla, fysiatrian poliklinikalla ja kirurgisilla osastoilla. Lisäksi olen toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, jossa olen hyödyntänyt kielitaitoani tieteellisten tekstien tuottamisessa ja analysoinnissa.

Konkreettisia esimerkkejä kääntämistaitoni soveltamisesta ovat esimerkiksi tieteellisten artikkelien kääntäminen suomesta englanniksi tai päinvastoin. Olen myös kääntänyt erilaisia terveydenhuollon dokumentteja, kuten potilasohjeita ja tutkimusraportteja. Lisäksi olen käyttänyt kääntämistaitoani opiskellessani ja työskennellessäni, jolloin olen joutunut kääntämään monimutkaisia lääketieteellisiä termejä ja käsitteitä.

Kääntämisen taitoon liittyvät osa-alueet ovat:

  1. Kielitaito: Hallitsen sujuvasti sekä suomen että englannin kieltä, mikä mahdollistaa tehokkaan kääntämisen näiden kahden kielen välillä.
  2. Kulttuurinen ymmärrys: Ymmärrän sekä suomalaisen että brittiläisen kulttuurin erityispiirteet, mikä auttaa minua välittämään tekstien merkitykset ja sävyt oikein käännöksissä.
  3. Tekstilajituntemus: Tunnen erilaisia tekstilajeja ja niiden erityispiirteitä, joten pystyn kääntämään tekstejä tarkoituksenmukaisella tavalla.
  4. Tiedonhankintataidot: Osaan etsiä tietoa luotettavista lähteistä ja käyttää sitä käännöstyössäni.
  5. Tietokoneavusteinen kääntäminen: Osaan käyttää erilaisia tietokoneohjelmia ja -sovelluksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat käännösprosessia.

 

Toivottavasti tämä antaa kattavan kuvan kääntämisen taidostani ja siitä, miten olen soveltanut sitä eri tilanteissa. Olen valmis kehittämään taitojani edelleen ja soveltamaan niitä uusissa haasteissa.

Avainsanat

#TranslationSkills #LanguageTranslation #ProfessionalTranslator #TranslationCompetency #LanguageKnowledge #WritingSkills #CulturalUnderstanding #ResearchSkills #ComputerAssistedTranslation #CATtools

Lähteet

  1. Yu, H., & Pym, A. (2021). Translation skills required by Master’s graduates for employment: Which are needed, which are not? Across Languages and Cultures, 22(2), 158–175
  2. Guo, W. (2022). Analysis of Undergraduate Translation Teaching Based on Computer-Assisted Translation. Contemporary Education and Teaching Research, 3(4), 1-10
  3. American Translators Association. (2023). Guide to Starting Out as a Translator. Retrieved July 31, 2023, from https://www.atanet.org/career-education/starting-your-career/guide-to-starting-out-as-a-translator/ 
  4. GALA Global. (2021). Why Localization Matters. Retrieved July 31, 2023, from https://www.gala-global.org/why-localization-matters 

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: