ETUSIVU

18. Videotuotanto

Videotuotannon taidon määritelmä

Videotuotanto on prosessi, jossa luodaan videoita. Se voi sisältää useita eri vaiheita, kuten suunnittelun, käsikirjoituksen luonnin, kuvaamisen, editoinnin ja lopullisen tuotteen jakamisen. Videotuotannon taito tarkoittaa kykyä hallita näitä eri vaiheita ja tuottaa laadukkaita videoita, jotka ovat sekä visuaalisesti kiinnostavia että tarinallisesti vahvoja.

Videotuotannon osaaminen

Videotuotanto on ollut olennainen osa työtäni ja olen hankkinut taitoja monipuolisen koulutukseni ja työkokemukseni kautta. Olen kehittänyt kykyäni luoda visio videoille, määritellä niiden tavoite, kohdeyleisö ja budjetti, sekä laatia käsikirjoitus, kuvaussuunnitelma ja aikataulu. Olen hankkinut taitoja kameran ja muiden kuvausvälineiden käytössä, valon, mikrofonien ja jalustojen asettelussa, sekä sopivan kuvauspaikan, lavastuksen ja rekvisiitan valinnassa. Olen myös oppinut leikkaamaan, yhdistämään ja muokkaamaan videoklippejä, lisäämään ääni-, grafiikka- ja tekstielementtejä, sekä tekemään äänisuunnittelua, värikorjausta ja visuaalisia efektejä.

Esimerkkejä osaamisestani videotuotannossa ovat:

 1. Koulutukseni fysioterapiassa ja terveystieteissä, erityisesti urheilu- ja liikuntalääketieteessä, on antanut minulle syvällisen ymmärryksen urheilun ja terveyden alasta. Olen käyttänyt tätä tietämystä suunnitellessani ja käsikirjoittaessani videoita näistä aiheista.
 2. 14 vuoden työkokemukseni erikoissairaanhoidossa on opettanut minulle sopeutumis- ja ongelmanratkaisukykyä. Olen kuvannut monenlaisia tilanteita ja ihmisiä työssäni, mikä on kehittänyt kuvaustaitojani.
 3. Työkokemukseni tutkijana ja tutkimusavustajana on kehittänyt analyyttisiä ja organisointitaitojani. Nämä taidot ovat olleet hyödyllisiä videoiden editoinnissa ja jakelussa.
 4. Jäsenyyteni Suomen urheilufysioterapeuttien, Suomen fysioterapeuttien ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestöissä ovat auttaneet minua verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa ja pysymään ajan tasalla alan uusimmista kehityksistä ja trendeistä.

 

Videotuotannon osa-alueet, joita olen kehittänyt, ovat:

 1. Suunnittelu: Olen kehittänyt kykyäni luoda visio videoille, määritellä niiden tavoite, kohdeyleisö ja budjetti, sekä laatia käsikirjoitus, kuvaussuunnitelma ja aikataulu.
 2. Kuvaaminen: Olen hankkinut taitoja kameran ja muiden kuvausvälineiden käytössä, valon, mikrofonien ja jalustojen asettelussa, sekä sopivan kuvauspaikan, lavastuksen ja rekvisiitan valinnassa.
 3. Editointi: Olen oppinut leikkaamaan, yhdistämään ja muokkaamaan videoklippejä, lisäämään ääni-, grafiikka- ja tekstielementtejä, sekä tekemään äänisuunnittelua, värikorjausta ja visuaalisia efektejä.
 4. Jakelu: Olen kehittänyt kykyäni valita sopiva formaatti, alusta ja kanava videon julkaisemiseksi, sekä markkinoida ja levittää videota halutulle yleisölle.

 

Toivottavasti tämä antaa kattavan kuvan videotuotannon taidostani ja siitä, miten olen soveltanut sitä eri tilanteissa. Olen valmis kehittämään taitojani edelleen ja soveltamaan niitä uusissa haasteissa.

 

Avainsanat

#VideoProduction #Scriptwriting #Filming #VideoEditing #Distribution #CameraOperation #LightingTechniques #LocationScouting #SetDesign #AdobePremierePro

Lähteet

 1. (2022). Video Production Bootcamp. https://www.udemy.com/course/video-production-bootcamp/
 2. Kozikowski, C., & Kozikowski, L. (2021). A Video Production Assignment for Teaching Scientific Communication. CBE—Life Sciences Education, 20(4), ar68. https://doi.org/10.1187/cbe.20-06-0120
 3. Zhang, Y., & Li, Y. (2021). A Study on the Application of Video Production Technology in the Teaching of Computer Graphics Courses. In Proceedings of the 2021 International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (pp. 1–5). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3546155.3546664
 4. Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning. (2019). Introduction to Video Production. In Conestoga Learners Open Press. eCampusOntario Pressbooks. https://ecampusontario.pressbooks.pub/conestogalearners/chapter/intro-to-video-production/

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: