ETUSIVU

7. Yritysviestintä

Yritysviestinnän taidon määritelmä

Yritysviestintä on organisaation toteuttamien viestintätoimien yhteenveto, jonka tarkoituksena on aiheuttaa vaikutuksia tai jättää tietty jälki. Se toimii linkkinä organisaation strategisten päätösten ja päivittäisten toimien välillä, tukee organisaation mission, vision ja arvojen toteutumista viestinnällisin keinoin. Yritysviestintä voi olla sisäistä tai ulkoista, ja se voi tapahtua useiden eri menetelmien kautta, kuten verkkopohjaisen viestinnän, puhelinkokousten, videoneuvottelujen, henkilökohtaisten kokousten, raporttien ja virallisten asiakirjojen kautta.

Taidon osaaminen

Olen Tomi Korpi, fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri, jolla on yli 14 vuoden työkokemus erikoissairaanhoidossa. Yritysviestintä on ollut olennainen osa työtäni ja olen hankkinut taitoja monipuolisen koulutukseni ja työkokemukseni kautta. Osaan suunnitella ja toteuttaa tehokkaita viestintästrategioita, jotka kohdistuvat sekä organisaation sisäisiin että ulkoisiin sidosryhmiin. Olen taitava käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -teknologioita, mukaan lukien sosiaalinen media, sähköposti, tele- ja videokonferenssit. Olen myös tietoinen eettisistä standardeista ja lainsäädännöstä, jotka ohjaavat viestintää.

Esimerkkejä osaamisestani yritysviestinnässä ovat:

 1. Olen toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, jossa olen joutunut viestimään monimutkaista tieteellistä tietoa eri sidosryhmille, mukaan lukien kollegat, rahoittajat ja yleisö. Tämä on vaatinut minulta kykyä mukauttaa viestintäni eri kohderyhmien tarpeisiin ja ymmärrykseen.
 2. Olen käyttänyt erilaisia viestintäkanavia ja -teknologioita työssäni, mukaan lukien sähköposti, sosiaalinen media ja videokonferenssit. Tämä on antanut minulle laajan ymmärryksen eri viestintävälineiden vahvuuksista ja rajoituksista.
 3. Olen suunnitellut ja toteuttanut viestintästrategioita, jotka tukevat organisaation tavoitteita. Tämä on vaatinut minulta kykyä ymmärtää organisaation strategiaa ja kääntää se tehokkaaksi viestinnäksi.
 4. Olen tietoinen eettisistä standardeista ja lainsäädännöstä, jotka ohjaavat viestintää. Tämä on ollut erityisen tärkeää työssäni tutkijana, jossa olen joutunut noudattamaan tiukkoja eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä.
 5. Olen kehittänyt kykyäni reagoida kriisitilanteisiin ja suunnitella ja toteuttaa tehokasta kriisiviestintää. Tämä on ollut tärkeää erityisesti työssäni erikoissairaanhoidossa, jossa kriisitilanteet ovat valitettavasti usein arkipäivää.

 

Toivottavasti tämä antaa kattavan kuvan yritysviestinnän taidostani ja siitä, miten olen soveltanut sitä eri tilanteissa. Olen valmis kehittämään taitojani edelleen ja soveltamaan niitä uusissa haasteissa.

Avainsanat

#CorporateCommunication #CommunicationStrategies #InternalCommunication #ExternalCommunication #CommunicationChannels #TargetAudience #CommunicationTechnologies #SocialMediaCommunication #CrisisCommunication #EthicalStandardsInCommunication

Lähteet

  1. (2022). Corporate communication: A guide to theory and practice. Routledge. https://www.torrossa.com/en/resources/an/5017883
  2. Kozikowski, C., & Kozikowski, L. (2019). Corporate communication in the digital age: A review and future directions. Corporate Communications: An International Journal, 24(4), 494–509. https://doi.org/10.1108/CCIJ-04-2019-0046
  3. Sprout Social. (2022). What is Corporate Communications? https://sproutsocial.com/insights/what-is-corporate-communications/
  4. Northeastern University Graduate Programs. (2022). What is Corporate Communications? https://graduate.northeastern.edu/resources/what-is-corporate-communications/

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: