ETUSIVU

19. Markkinointi

Markkinoinnin määritelmä

Markkinointi on prosessi, jossa edistetään ja myydään tuotteita tai palveluita. Se sisältää erilaisia teknisiä ja pehmeitä taitoja, jotka ovat välttämättömiä menestyksekkäässä työssä. Markkinointi on myös tärkeä taito muiden alojen työtehtävissä ja henkilökohtaisen brändin rakentamisessa.

Oma markkinointiosaamiseni

Olen Tomi Korpi, terveydenhuollon ammattilainen ja tutkija, jolla on laaja-alainen osaaminen ja taitoja eri aloilta, mukaan lukien markkinointi. Minulla on kaksi tutkintoa fysioterapiasta ja terveystieteistä, erityisesti urheilu- ja liikuntalääketieteestä. Tämä osoittaa, että minulla on tuotetietämystä terveydenhuollon ja urheilun alalta, jotka ovat suosittuja markkinointikohteita. Lisäksi minulla on 14 vuoden työkokemus erikoissairaanhoidossa eri työpisteissä, kuten sisätautiosastot, fysiatrian poliklinikka ja kirurgiset osastot. Tämä osoittaa, että minulla on viestintä- ja neuvottelutaitoja, jotka ovat tärkeitä markkinoinnissa.

Olen myös työskennellyt kuntavaaliehdokkaana ja tutkijana, jossa olen hankkinut digitaalisia markkinointitaitoja, kuten hakukoneoptimointia, sosiaalisen median markkinointia ja sähköpostimarkkinointia ja olen pystynyt tuottamaan ja jakamaan videoita eri sosiaalisen median alustoilla, kuten YouTube.

Olen jäsen Suomen urheilufysioterapeuttien, Suomen fysioterapeuttien ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestöissä, mikä osoittaa, että minulla on hyvät verkostot alani ammattilaisia sekä Suomessa että ulkomailla.

Taitoni ja kokemukseni yhdessä muodostavat laaja-alaisen markkinoinnin osaamisen. Olen valmis hyödyntämään tätä osaamista työssäni ja kehittämään sitä edelleen.

Avainsanat

#MarketingSkills #ProductKnowledge #CommunicationSkills #NegotiationSkills #CustomerServiceSkills #AnalyticalSkills #DecisionMakingSkills #DigitalMarketingSkills #Creativity #SkillDevelopment

Lähteet

  1. LinkedIn. (2022). What are the most important sales and marketing skills? Upskilling & Reskilling. https://learning.linkedin.com/resources/upskilling-and-reskilling/most-important-sales-marketing-skills
  2. LinkedIn. (2022). The Most Important Sales and Marketing Skills. https://www.linkedin.com/learning/sales-and-marketing-skills/the-most-important-sales-and-marketing-skills
  3. Royle, J., & Laing, A. (2014). The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries. International Journal of Information Management, 34(2), 65-73. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.11.008
  4. Smith, P.R., & Zook, Z. (2004). Marketing communications using digital media channels: A strategic roadmap for the future. Journal of Marketing Communications, 10(1), 5-24. https://doi.org/10.1080/13527260410001676934

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: