ETUSIVU

23. Tietotekniikka

Tietotekniikan määritelmä

Tietotekniikka on laaja ja monipuolinen ala, joka käsittää teknologisia työkaluja ja resursseja tiedon välittämiseen, tallentamiseen, luomiseen, jakamiseen ja vaihtamiseen. Se on nykyajan digitaalisen maailman perusta, ja sen hallinta on välttämätöntä monilla eri aloilla.

Tietotekniikan osaamiseni

Olen Tomi Korpi, ja minulla on vahva perusta tietotekniikassa. Opintojeni ja työkokemukseni ansiosta olen hankkinut laajan ymmärryksen tietotekniikan peruskäsitteistä ja määritelmistä. Tässä on joitakin esimerkkejä osaamisestani:

 • Ohjelmistotaidot: Olen kokenut käyttäjä Windowsissa ja Microsoft Office -ohjelmissa, mukaan lukien Word, Excel, PowerPoint ja Outlook. Olen käyttänyt näitä ohjelmia monissa projekteissa ja tehtävissä. Lisäksi olen suorittanut erilliset koulutukset Windowsille, Office-ohjelmille ja Excel-taulukkolaskennalle.
 • Potilastietojärjestelmät: Olen käyttänyt useita sähköisiä potilastietojärjestelmiä, kuten Kanta, Uranus ja Apotti, potilastietojen hallinnassa ja analysoinnissa. Olen myös suorittanut erilliset koulutukset näille järjestelmille sekä tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen.
 • Tilastollinen analyysi: Olen käyttänyt RStudio- ja SPSS-ohjelmistoja tieteellisessä tutkimuksessa ja tiedon analysoinnissa.
 • Verkkosivujen hallinta: Olen hallinnoinut ja päivittänyt verkkosivuja käyttäen WordPress- ja Elementor-alustoja.
 • Sosiaalinen media: Olen hyödyntänyt sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn, markkinoinnissa ja viestinnässä.

 

Esimerkit

Tietotekniikka on laaja ala, joka kattaa useita osa-alueita. Näitä ovat:

 • Tietojenkäsittely: Olen perehtynyt ohjelmointiin, algoritmeihin, tietorakenteisiin, tietokantoihin ja tiedon visualisointiin.
 • Verkottuminen: Olen kokenut käyttäjä erilaisissa verkottumisen työkaluissa ja palveluissa, kuten internetissä, intranetissä, lähiverkossa ja pilvipalveluissa.
 • Teknologia: Olen käyttänyt monenlaisia teknologisia työkaluja ja resursseja, kuten tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia ja skannereita.
 • Tiedonhallinta: Olen perehtynyt tiedon laatuun, eettisyyteen, luotettavuuteen, saatavuuteen, suojaan ja säilytykseen.

 

Olen Tomi Korpi, ja olen ylpeä siitä, miten olen soveltanut tietotekniikan taitojani käytännössä. Olen valmis ottamaan vastaan uusia haasteita ja soveltamaan taitojani uusissa ympäristöissä.

 

Avainsanat


#InformationTechnology #ITskills #CompetenceDevelopment #AbilityEnhancement #ITDefinition #ITRequirements #ImportanceOfIT #BenefitsOfIT #ITStrategies #ITPracticeImprovement

 

Lähteet

 

 1. Fister, T. (2022). 11 Information Technology Skills To Help You Succeed. Indeed.Com. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/information-tech-skills
 2. Glassdoor Team. (2021). The Hottest Information Technology Skills Needed To Succeed At Work. Glassdoor.Com https://www.glassdoor.com/blog/guide/information-technology-skills/
 3. Indeed Editorial Team. (2023a). 12 Essential Technology Skills (And How To Improve Them). Indeed.Com. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/technology-skills
 4. Indeed Editorial Team. (2023b). 17 Skills You Need For an IT Job. Indeed.Com. https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/skills-needed-for-it-jobs
 5. Pena, leah whynett D. (2023, August 15). Information Systems vs Information Technology | What’s Right For You?Com. https://itsourcecode.com/blogs/information-systems-vs-information-technology-whats-right-for-you/
 6. Sandblad, A. (2023). On professional skill in the age of digital technology. AI & SOCIETY. https://doi.org/10.1007/s00146-023-01668-3
 7. UNESCO-UNEVOC International Centre. (2023). TVETipedia Glossary. Unevoc.Unesco.Org. https://unevoc.unesco.org/home/+TVETipedia+Glossary/lang=en/show=term/term=Information+and+communication+technology
 8. (2023). List of technology terms. In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_technology_terms&oldid=1170515754

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: