ETUSIVU

24. Insinööri

Insinööritaidon määritelmä

Insinöörin taito voi kattaa monia eri insinööritieteiden aloja, kuten sähkö-, kone-, rakennus-, tietotekniikka- tai kemiantekniikka. Vaikka en olekaan koulutukseltani insinööri, olen hankkinut laaja-alaisen osaamisen ja kokemuksen, joka liittyy moniin insinööritaidoissa vaadittaviin osa-alueisiin. Fysioterapeutin AMK-tutkintoni ja terveystieteiden maisterin tutkintoni urheilu- ja liikuntalääketieteestä ovat antaneet minulle syvällisen ymmärryksen luonnontieteistä, matematiikasta ja teknologiasta, erityisesti niiden soveltamisesta ihmiskehon toimintaan ja terveyteen.

Insinööritaitoni

Olen Tomi Korpi, ja olen perehtynyt moniin insinööritaidoissa vaadittaviin osa-alueisiin:

 1. Tekninen suunnittelu: Olen suunnitellut ja toteuttanut monimutkaisia fysioterapeuttisia interventioita potilaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Olen myös käyttänyt erilaisia suunnitteluohjelmia ja teknologisia laitteita vapaa-ajalla ja työssäni.
 2. Ongelmanratkaisu: Olen tunnistanut, analysoidut ja ratkaissut monenlaisia potilaiden ongelmia liittyen heidän liikkumiseensa, toimintakykyynsä ja terveyteensä. Olen soveltanut luovia ja kriittisiä ajattelutaitoja sekä tieteellistä metodia ongelmanratkaisussa.
 3. Teknologian ymmärtäminen: Olen käyttänyt ja ymmärtänyt erilaisia teknologisia laitteita ja ohjelmistoja, kuten liikeanalyysia ja biofeedback -järjestelmää.
 4. Projektinhallinta: Olen hallinnoinut ja organisoinut monimutkaisia projekteja, aikatauluttanut ja budjetoinut niitä sekä raportoinut ja esittänyt projektien tuloksia.

Esimerkit

 1. Tekninen suunnittelu: Olen suunnitellut ja toteuttanut fysioterapeuttisia interventioita tai vaikka vain keittiöremontin ja käyttänyt erilaisia suunnitteluohjelmia ja teknologisia laitteita.
 2. Ongelmanratkaisu: Olen ratkaissut monenlaisia potilaiden ongelmia ja kuluttajariitoja ja soveltanut luovia ja kriittisiä ajattelutaitoja.
 3. Teknologian ymmärtäminen: Olen käyttänyt ja ymmärtänyt erilaisia teknologisia laitteita ja ohjelmistoja fysioterapian alalla kuten Transkutaaninen hermostimulaatio (TENS, Transcutaneous electrical nerve stimulation) tai Physiotools.
 4. Projektinhallinta: Olen hallinnoinut ja organisoinut projekteja, aikatauluttanut ja budjetoinut niitä sekä raportoinut ja esittänyt projektien tuloksia.
 5. Tiimityö: Olen kehittänyt tiimityötaitojani monissa eri rooleissa ja tehtävissä.
 6. Jatkuva oppiminen: Olen osoittanut jatkuvan oppimisen asennetta ja halua pysyä ajan tasalla alani uusimmista tutkimuksista ja käytännöistä.

 

Olen hankkinut laaja-alaisen osaamisen ja kokemuksen, joka liittyy moniin insinööritaidoissa vaadittaviin osa-alueisiin, vaikka en olekaan koulutukseltani insinööri. Olen ylpeä siitä, mitä olen saavuttanut ja miten olen soveltanut insinööritaitojani käytännössä. Olen valmis ottamaan vastaan uusia haasteita ja soveltamaan taitojani uusissa ympäristöissä.

 

Avainsanat

#EngineeringSkills #EngineerExpertise #TechnicalDesign #ProblemSolving #TechnologyUnderstanding #ProjectManagement #EngineeringTeamwork #ContinuousLearning #EngineeringCompetence #SkillRequirements

Lähteet

 1. Indeed Editorial Team. (2023a). 12 Essential Engineering Skills for Your Resume | Indeed.com. Https://Www.Indeed.Com/. https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/essential-engineering-skills
 2. Indeed Editorial Team. (2023b). Engineering Skills: Definition and Examples | Indeed.com UK. Https://Uk.Indeed.Com/. https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/engineering-skills
 3. Patange, G., & Jobaliya, J. (2023). Scope for problem solving in industrial engineering and management subject curriculum reform for mechanical engineers to leverage the current and upcoming situations. Materials Today: Proceedings, 72, 853–857. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.09.079
 4. Tormey, R., & Laperrouza, M. (2023). The development, validation and use of an interprofessional project management questionnaire in engineering education. European Journal of Engineering Education, 48(3), 502–517. https://doi.org/10.1080/03043797.2023.2171854

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: