ETUSIVU

16. Pedagogiikka

Pedagogiikka, englanniksi “pedagogy”, on taito, joka kattaa opetuksen periaatteet ja menetelmät, opettajan ammatin sekä koulutuksen tai opetuksen toiminnot. Se on taito, joka välittää tietoa tai taitoa.

Määritelmä

Pedagogiikka on tieteenala, joka tutkii opetuksen ja oppimisen prosesseja. Se sisältää teorioita siitä, miten tietoa ja taitoja siirretään, ja strategioita, joilla tämä saavutetaan tehokkaasti. Pedagogiikka ei ole pelkästään opettamista, vaan se sisältää myös oppimisen ymmärtämisen, opetusmenetelmien suunnittelun ja soveltamisen sekä oppimisen arvioinnin.

Osaamiseni

Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri, joten olen saanut laajan koulutuksen sekä käytännön, että teoreettisessa pedagogiikassa. Olen opiskellut opetusmenetelmiä ja opetuksen teoriaa osana molempia tutkintojani. Olen myös perehtynyt taidon ja osaamisen määritelmiin sekä niiden arviointiin. Olen tietoinen siitä, että taito ei ole vain kyky suorittaa tietty tehtävä, vaan se sisältää myös tiedon, taidon soveltamisen ja taitoon liittyvät asenteet. Olen työskennellyt 14 vuotta erikoissairaanhoidossa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, jossa olen soveltanut pedagogisia taitojani monissa eri yhteyksissä. Olen työskennellyt sisätautiosastoilla, fysiatrian poliklinikalla ja kirurgisilla osastoilla, jossa olen käyttänyt pedagogisia taitojani opettaessani potilaille heidän sairauksiensa hoitoa ja kuntoutusta. Olen myös toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, jossa olen käyttänyt pedagogisia taitojani opettaessani ja ohjatessani muita tutkimuksen parissa.

Konkreettisia esimerkkejä osaamisestani:

 1. Olen suunnitellut ja toteuttanut kuntoutujille yksilöllisiä kuntoutusohjelmia, joissa olen hyödyntänyt pedagogisia taitojani. Olen opettanut kuntoutujille uusia taitoja ja ohjannut heitä soveltamaan näitä taitoja arkielämässään.
 2. Olen ohjannut ja kouluttanut muita terveydenhuollon ammattilaisia fysioterapian menetelmissä ja tekniikoissa. Olen käyttänyt erilaisia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja, kuten demonstraatioita, simulaatioita ja opetusvideoita.
 3. Olen osallistunut useisiin tutkimusprojekteihin, joissa olen hyödyntänyt pedagogisia taitojani. Olen esimerkiksi suunnitellut ja toteuttanut koulutuksia tutkimusmenetelmistä ja -tekniikoista tutkimusryhmälleni.

Taitoon liittyvät osa-alueet:

 1. Opetusmenetelmät: Osaan suunnitella ja toteuttaa opetusta erilaisille oppijoille ja erilaisissa oppimisympäristöissä.
 2. Opetuksen teoria: Ymmärrän, miten oppiminen tapahtuu ja miten voin tukea oppimista erilaisilla opetusmenetelmillä ja -strategioilla.
 3. Taidon ja osaamisen määritelmät: Ymmärrän, mitä taito ja osaaminen tarkoittavat, ja osaan soveltaa näitä käsitteitä käytännön työssäni.
 4. Osaamisen arviointi: Osaan arvioida sekä omaa että muiden osaamista ja taitoja. Osaan myös antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavalla tavalla.
 5. Vaatimukset ja edellytykset: Ymmärrän, mitä vaatimuksia ja edellytyksiä taitojen oppimiselle ja soveltamiselle on, ja osaan ottaa nämä huomioon opetuksessani.

Jatkuva oppiminen ja pedagogisten taitojen kehittäminen ovat tärkeitä osia ammatissani. Olen esimerkiksi käynyt vielä erillisen kaksipäiväisen vuorovaikutuskoulutuksen “Potilaan ohjaaminen vastaanotolla ja ryhmissä” , jossa kouluttajina toimi vuorovaikutuskouluttaja TeM Petteri Hynönen ja psykoterapeutti, VTT Leena Ehrling.

Avainsanat

#Pedagogiikka #Opetusmenetelmät #OpetuksenTeoria #TaidonMääritelmä #OsaamisenMääritelmä #Kyvyt #Taito #Vaatimukset #Edellytykset #OsaamisenArviointi

Lähteet

 1. Peda.net. (n.d.). Pedagogiikan perusteet. Saatavilla osoitteessa https://www.peda.net/veraja/utu/pedagogiikanperusteet
 2. Edu.fi. (n.d.). Opetuksen teoria ja käytäntö. Saatavilla osoitteessa https://www.edu.fi/perusopetus/pedagogiikka/opetuksen_teoria_ja_kaytanto
 3. Opetushallitus. (n.d.). Osaamisen arviointi. Saatavilla osoitteessa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/osaamisen-arviointi

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: