ETUSIVU

29. Suunnittelu

Suunnittelutaidon määritelmä

Suunnittelu (design) on monitahoinen taito, joka yhdistää luovuuden, teknisen osaamisen ja ongelmanratkaisukyvyn. Kun puhutaan suunnittelusta, se voi viitata moniin eri osa-alueisiin, kuten graafiseen suunnitteluun, tuotesuunnitteluun, palvelumuotoiluun tai käyttökokemuksen suunnitteluun. Suunnittelutaito vaatii kykyä ymmärtää käyttäjien tarpeita, luoda esteettisesti miellyttäviä ja toimivia ratkaisuja sekä kommunikoida ideoita tehokkaasti muille

Suunnitteluosaamiseni

Vaikka päätaustani on fysioterapiassa ja terveystieteissä, olen hankkinut monia taitoja ja kokemuksia, jotka ovat tehneet minusta pätevän suunnittelijan. Suunnittelu on minulle kyky luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin tai tarpeisiin, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Tämä taito vaatii minulta luovuutta, kriittistä ajattelua, analyyttisyyttä, yhteistyökykyä ja jatkuvaa oppimista.

Esimerkit

  1. Design Thinking: Olen soveltanut Design Thinking -prosessia monissa projekteissani kuten Virtuaalisairaala 2.0 -projektissa. Tämä ihmiskeskeinen lähestymistapa on auttanut minua ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja luomaan heille arvoa. Olen käynyt läpi kaikki viisi vaihetta: empatia, määrittely, ideointi, prototyyppi ja testaus.
  2. Design Skills: Olen hankkinut laajan valikoiman suunnittelutaitoja, kuten värien teoriaa, typografiaa ja kuvankäsittelyä tästä esimerkkinä tämä portfolioni. Olen myös perehtynyt käyttöliittymäsuunnitteluun ja käyttäjätutkimukseen, mikä on antanut minulle syvällisen ymmärryksen siitä, miten luoda intuitiivisia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita ja palveluita.
  3. Design Competencies: Olen kehittänyt monia yleisiä kykyjä, jotka ovat olennaisia suunnittelun onnistumiselle. Esimerkiksi luovuuteni, kriittinen ajatteluni, analyyttisyyteni ja yhteistyökykyni ovat olleet avainasemassa monissa projekteissani.
  4. Käytännön sovellukset: Olen suunnitellut ja toteuttanut yksilöllisiä fysioterapiapalveluja, jotka perustuvat asiakkaiden tarpeisiin. Olen myös toiminut tutkijana, jossa olen suunnitellut ja toteuttanut tutkimusprojekteja urheilu- ja liikuntalääketieteen alalta.

Olen Tomi Korpi, ja olen ylpeä siitä, miten olen soveltanut suunnittelutaitojani käytännössä. Olen valmis ottamaan vastaan uusia haasteita ja soveltamaan taitojani uusissa ympäristöissä.

Avainsanat

#DesignSkills #DesignPrinciples #DesignMethodology #DesignProcess #ProfessionalDesign #DesignCompetencies #DesignKnowledge #DesignCareer #DesignPortfolio #DesignStandards

Lähteet

  1. Hu, X., Tian, Y., Nagato, K., Nakao, M., & Liu, A. (2023). Opportunities and challenges of ChatGPT for design knowledge management.
  2. Magistretti, S., Sanasi, S., Dell’Era, C., & Ghezzi, A. (2023). Entrepreneurship as design: A design process for the emergence and development of entrepreneurial opportunities. Creativity and Innovation Management, 32(1), 5–21. https://doi.org/10.1111/caim.12529
  3. Spacey, John. (2022). 54 Examples of Design Skills. Simplicable. https://simplicable.com/design/design-skills
  4. Stevens, Emily. (2023). What Exactly Is Design Thinking? [Updated Guide for 2023]. Careerfoundry.Com/. https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-design-thinking-everything-you-need-to-know-to-get-started/

Kuvalähteet: Canva & Midjourney Inc®

Share this: