ETUSIVU

5. Esitystaidot: Tehokas viestintä terveydenhuollon alalla

Esitystaidot ovat keskeinen osa ammatillista kehitystäni terveydenhuollon alalla. Ne ovat olleet välttämättömiä työssäni, jossa minun on täytynyt selittää monimutkaisia terveyteen liittyviä konsepteja potilaille ja heidän perheilleen, sekä kommunikoida tehokkaasti muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Määritelmä

Esitystaidot viittaavat kykyyn kommunikoida tehokkaasti ja selkeästi yleisölle. Ne kattavat sen, mitä sanot, miten rakennat sen, ja materiaalit, jotka sisällytät tukemaan sitä, kuten dioja, videoita tai kuvia. Esitystaidot ovat voimakas uran aktivaattori, ja useimmat meistä joutuvat jossain vaiheessa kommunikoimaan jonkinlaisessa muodollisessa esitystilassa.

Osaamiseni

Olen Tomi Korpi, kokenut terveydenhuollon ammattilainen, ja minulla on vahvat esitystaidot. Olen hankkinut nämä taidot vuosien varrella työskennellessäni erilaisissa rooleissa terveydenhuollon alalla. Olen tottunut pitämään esityksiä sekä pienille että suurille yleisöille, ja minulla on kyky selittää monimutkaisia terveyteen liittyviä aiheita ymmärrettävästi ja selkeästi.

Konkreettisia esimerkkejä osaamisestani

Olen pitänyt useita esityksiä terveydenhuollon aiheista sekä kollegoilleni että potilaille. Esimerkiksi olen esitellyt fysioterapian menetelmiä ja tekniikoita kollegoilleni tekonivelleikkauksen jälkeisestä kivun hallinnasta ei-farmakologisin menetelmin, ja olen pitänyt esityksiä laihdutus- ja tekonivelpotilaille heidän terveydentilaan ja liikuntasuunnitelmiin liittyen. Olen myös esittänyt tutkimustuloksiani terveydenhuollon konferensseissa, esimerkkinä SUFT-kongressissa “Prevention – Mission Possible” Finlandiatalolla keväällä 2015, jossa esitin posterini.

Taitoon liittyvät osa-alueet

Esitystaidot koostuvat useista osa-alueista:

  1. Yleisön kanssa vuorovaikutus: Kyky pitää yleisö kiinnostuneena ja sitoutuneena esityksen aikana.
  2. Viestin selkeä välittäminen: Kyky esittää ajatukset ja ideat selkeästi ja ymmärrettävästi.
  3. Yleisön ajattelutavan ymmärtäminen ja tulkitseminen: Kyky ymmärtää, mitä yleisö ajattelee ja tuntee, ja mukauttaa esitystä sen mukaan.
  4. Esityksen tehokas suunnittelu ja rakenne: Kyky suunnitella esitys niin, että se on johdonmukainen, selkeä ja kiinnostava.
  5. Harjoittelu: Kyky harjoitella esitystä etukäteen, jotta se sujuu hyvin ja vaikuttaa luontevalta.

Nämä taidot ovat olleet korvaamattomia työssäni terveydenhuollon alalla, ja ne ovat auttaneet minua kommunikoimaan tehokkaasti sekä kollegoideni että potilaideni kanssa.

Avainsanat

#PresentationSkills #PublicSpeaking #OralCommunication #CommunicationRequirements #CommunicationImportance #CommunicationBenefits #PresentationTechniques #PresentationMethods #PresentationStrategies #PresentationDevelopment

Lähteet

  1. Coursera. (n.d.). Presentation Skills. Retrieved July 15, 2023, from https://www.coursera.org/articles/presentation-skills
  2. Cleverism. (n.d.). Presentation Skills. Retrieved July 15, 2023, from https://www.cleverism.com/skills-and-tools/presentation-skills/
  3. SkillsYouNeed. (n.d.). Presentation Skills. Retrieved July 15, 2023, from https://www.skillsyouneed.com/presentation-skills.html
  4. Business News Daily. (n.d.). Improve Presentation Skills. Retrieved July 15, 2023, from https://www.businessnewsdaily.com/6809-improve-presentation-skills.html
  5. JobHero. (n.d.). Presentation Skills. Retrieved July 15, 2023, from https://www.jobhero.com/skill/presentation/

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: