ETUSIVU

9. Ongelmanratkaisu - Avain menestykseen työelämässä

Ongelmanratkaisutaito on yksi tärkeimmistä taidoista, joita tarvitaan menestykseen työelämässä. Se määritellään kyvyksi tunnistaa, analysoida ja ratkaista työympäristössä esiintyviä ongelmia tai haasteita. Tämä taito ei ole vain teknisten tai operatiivisten ongelmien ratkaisemista, vaan se ulottuu myös ihmissuhdekonfliktien käsittelyyn, muutosten hallintaan ja prosessien parantamiseen.

Ongelmanratkaisutaito sisältää useita osa-alueita, kuten loogisen ajattelun, luovuuden, kommunikoinnin ja yhteistyön. Nämä taidot yhdessä auttavat löytämään parhaat ratkaisut erilaisiin tilanteisiin.

Oma kokemukseni ongelmanratkaisusta:

Olen kokenut terveydenhuollon ammattilainen, jolla on laaja-alainen osaaminen ongelmanratkaisussa. Olen hankkinut taitoni sekä koulutukseni että pitkän työkokemukseni kautta. Osaan lähestyä ongelmia analyyttisesti ja kriittisesti, ja minulla on kyky kehittää tehokkaita ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin.

Osaan käyttää erilaisia ongelmanratkaisutekniikoita, kuten seinätekniikkaa, aivoriihtä, flow chart -mallia, syy-seurauskaaviota, Pareto-analyysiä tai PDCA -sykliä ym. Osaan myös tehdä hyviä päätöksiä ja arvioida ratkaisujeni tuloksia.

Työssäni Helsingin yliopistollisessa sairaalassa olen usein joutunut ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja optimoimaan kuntoutussuunnitelmia tai soveltamaan uusia hoitomenetelmiä käytäntöön. Olen myös toiminut tutkijana, jossa ongelmanratkaisu on ollut keskeinen osa työtäni.

Ongelmanratkaisutaitooni liittyvät osa-alueet:

  1. Kriittinen ajattelu: Kyky arvioida tietoa ja tehdä perusteltuja päätöksiä.
  2. Analyyttiset taidot: Kyky hajottaa monimutkaisia ongelmia pienempiin, hallittavissa oleviin osiin.
  3. Luova ajattelu: Kyky kehittää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin.
  4. Päätöksenteko: Kyky tehdä päätöksiä paineen alla ja epävarmuuden vallitessa.
  5. Yhteistyötaidot: Kyky työskennellä tiimissä ja hyödyntää muiden osaamista ongelmanratkaisussa.

 

Avainsanat:

#ProblemSolving #CriticalThinking #AnalyticalSkills #SkillDevelopment #SkillEnhancement #LearningStrategies #StudyTechniques #SkillImportance #SkillBenefits #SkillPractice

Lähteet:

  1. LinkedIn. (2023). How do you leverage problem-solving skills? Retrieved July 18, 2023, from https://www.linkedin.com/advice/3/how-do-you-leverage-problem-solving-skills
  2. Indeed. (2023). Problem-solving skills: Definition & examples for a resume. Retrieved July 18, 2023, from https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills
  3.  Indeed. (2023). Analytical skills: Definitions and examples. Retrieved July 18, 2023, from https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/analytical-skills
  4. Frank, T. (2023). 7 Ways to Improve Your Critical Thinking Skills. Retrieved July 18, 2023, from https://collegeinfogeek.com/improve-critical-thinking-skills/

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: