ETUSIVU

25.Tiimityö

“Tiimityötaidolla” viitataan yhteistyöhön, joka tapahtuu tiimin kesken, erityisesti kun se on tehokasta. Se tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, hyödyntäen jokaisen jäsenen ainutlaatuisia taitoja ja vahvuuksia. Tiimityö edellyttää yhteistyötä, kommunikointia, empatiaa ja yhteisen vision jakamista.

Tiimityöosaamiseni

Olen kokenut fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri, jolla on laaja kokemus erikoissairaanhoidosta. Tiimityö on ollut olennainen osa uraani ja olen kehittänyt tätä taitoa monipuolisesti työskennellessäni eri osastoilla Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Tiimityössä korostuvat yhteistyö, kommunikaatio, luottamus ja yhteisen tavoitteen saavuttaminen.

Tiimityö on tärkeää, koska se mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn, parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja edistää oppimista. Olen oppinut, että hyvä tiimityö vaatii selkeää kommunikaatiota, yhteistyötä, vastuunottoa ja kykyä jakaa tietoa ja taitoja muiden kanssa. Olen myös huomannut, että tiimityössä on tärkeää kunnioittaa muiden näkemyksiä ja arvostaa erilaisia taitoja ja kokemuksia.

Tiimityön kehittämiseen on monia tekniikoita ja strategioita. Olen käyttänyt esimerkiksi ryhmäkeskusteluja, roolien jakamista ja yhteisten tavoitteiden asettamista. Olen myös huomannut, että tiimityötaidot kehittyvät parhaiten käytännön työssä, jossa pääsee soveltamaan opittuja taitoja ja oppimaan uusia.

Konkreettisia esimerkkejä tiimityöosaamisestani

Työkokemukseni sisätautiosastoilla, fysiatrian poliklinikalla ja kirurgisilla osastoilla ovat opettaneet minulle, kuinka tärkeää on toimia tehokkaasti osana tiimiä. Olen työskennellyt moniammatillisissa tiimeissä, joissa olen oppinut arvostamaan muiden ammattilaisten osaamista ja näkemyksiä. Olen myös oppinut, että hyvä kommunikaatio on avain onnistuneeseen tiimityöhön.

Tutkijana ja tutkimusavustajana olen työskennellyt tiiviissä yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa. Olen osallistunut moniin projekteihin, joissa olen oppinut, kuinka tärkeää on jakaa tietoa ja taitoja muiden kanssa. Olen myös oppinut, että tiimityössä on tärkeää olla avoin uusille ideoille ja erilaisille näkemyksille.

Tiimityöosaamiseni osa-alueet

Tiimityöosaamiseni voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

  1. Yhteistyö: Olen oppinut työskentelemään tehokkaasti muiden kanssa ja arvostamaan muiden ammattilaisten osaamista ja näkemyksiä.
  2. Kommunikaatio: Olen kehittänyt vahvat kommunikaatiotaidot, jotka ovat avain onnistuneeseen tiimityöhön.
  3. Vastuunotto: Olen oppinut ottamaan vastuuta omasta työstäni ja osallistumaan aktiivisesti tiimin tavoitteiden saavuttamiseen.
  4. Tiedon ja taitojen jakaminen: Olen oppinut jakamaan tietoa ja taitoja muiden kanssa, mikä on tärkeää tiimityössä.
  5. Avoin mieli: Olen oppinut olemaan avoin uusille ideoille ja erilaisille näkemyksille, mikä on tärkeää tiimityössä.
  6. Konfliktien ratkaisu: Olen kehittänyt taitoja konfliktien ratkaisemisessa, mikä on tärkeää tiimin dynamiikan ja tehokkuuden kannalta.
  7. Luottamus: Olen oppinut, että luottamus on tiimityön perusta. Luottamus syntyy avoimuudesta, rehellisyydestä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta.
  8. Yhteisten tavoitteiden asettaminen: Olen oppinut asettamaan yhteisiä tavoitteita tiimin kanssa, mikä auttaa tiimiä pysymään keskittyneenä ja motivoituneena.
  9. Roolien ymmärtäminen: Olen oppinut ymmärtämään eri roolien merkityksen tiimissä ja kuinka jokaisen tiimin jäsenen panos on tärkeä tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi.
  10. Jatkuva oppiminen: Olen ymmärtänyt, että tiimityö on jatkuvaa oppimista. Jokainen projekti, jokainen tiimin jäsen ja jokainen haaste tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittää tiimityötaitoja.

 

Nämä ovat tärkeimmät osa-alueet, joita olen kehittänyt tiimityöosaamisessani. Olen ylpeä siitä, kuinka paljon olen oppinut ja kehittynyt tiimityössä, ja olen innokas soveltamaan näitä taitoja tulevissa työtehtävissäni.

Avainsanat

#TeamworkImportance #CollaborationBenefits #GroupWorkStrategies #TeamworkDefinition #CollaborationTechniques #GroupWorkDevelopment #TeamworkEnhancement #CollaborationMethods #GroupWorkImprovement #TeamworkTips

LÄHTEET

Finley, T. (2023, July 15). 5 Research-Backed Studying Techniques. Edutopia. Linkki

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., & Gatto, G. J. (2002). Biochemistry. 5th edition. New York: W H Freeman. Linkki

Health Essentials from Cleveland Clinic. (2023, July 15). 7 Tips for Better Patience (Yes, You’ll Need to Practice). Linkki

Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2002). Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science. Linkki

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: