ETUSIVU

5. Englannin kieli

Taidolla “Englannin kieli” viitataan kykyyn kommunikoida sujuvasti englannin kielellä. Tämä taito kattaa ymmärryksen englanninkielisestä sanastosta, kieliopista ja ääntämisestä sekä kyvyn käyttää kieltä eri yhteyksissä, kuten akateemisessa, ammatillisessa tai arkisessa ympäristössä.

Osaaminen

Olen kokenut terveydenhuollon ammattilainen, jolla on laaja kokemus erikoissairaanhoidosta. Englannin kielen taitoni on vahva, ja olen käyttänyt sitä sekä työssäni että opiskelussani. Olen suorittanut sekä fysioterapeutin että terveystieteiden maisterin tutkinnot, joissa molemmissa englannin kielen taito oli välttämätön. Olen myös toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, missä englannin kielen taito oli olennainen osa työtäni.

Konkreettisia esimerkkejä työssäni Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, HUS:ssa, olen käyttänyt englannin kieltä päivittäin kommunikoidessani kollegoiden, potilaiden ja heidän omaistensa kanssa. Olen myös osallistunut kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin, joissa olen esitellyt tutkimustuloksiani englanniksi. Lisäksi olen lukenut ja kirjoittanut tieteellistä artikkeleita englanniksi.

Taitoon liittyvät osa-alueet

Englannin kielen taitoon liittyy useita osa-alueita, kuten kuullun ymmärtäminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen. Olen kehittänyt näitä taitoja jatkuvasti opiskelun, työn ja itsenäisen harjoittelun kautta. Olen myös käyttänyt erilaisia menetelmiä ja strategioita englannin kielen taitoni parantamiseksi, kuten aktiivista kuuntelua, roolileikkejä ja sanaston laajentamista.

Avainsanat

#EnglishLanguage #EnglishProficiency #EnglishCommunication #EnglishSkills #LanguageRequirements #LanguageImportance #LanguageBenefits #LanguageTechniques #LanguagePractice #LanguageDevelopment

Lähteet

    1. College Board. (2023). SAT Suite of Assessments. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://satsuite.collegeboard.org/sat/practice-preparation
    2. Harvard Division of Continuing Education. (2023). 10 Tips for Improving Your Public Speaking Skills. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://professional.dce.harvard.edu/blog/10-tips-for-improving-your-public-speaking-skills/
    3. Colorín Colorado. (2023). ELL Strategies & Best Practices. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.colorincolorado.org/ell-strategies-best-practices
    4. ACT. (2023). ACT Test Preparation | Test Prep Resources | ACT. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: