ETUSIVU

6. Viestintä

Viestintätaidolla viitataan kykyyn välittää ja vastaanottaa tietoa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tämä taito kattaa useita osa-alueita, kuten kuuntelutaidot, puhutun ja kirjallisen viestinnän taidot, viestinnän suunnittelun, arvioinnin ja etiikan, viestintäteknologian käytön sekä kulttuurien välisen viestinnän.

Osaamiseni ja taidot

Kokeneena terveydenhuollon ammattilaisena, jolla on laaja kokemus erikoissairaanhoidosta, on viestintä ollut keskeinen osa työtäni ja olen kehittänyt viestintätaitojani sekä koulutukseni että työkokemukseni kautta. Olen työskennellyt monissa rooleissa, joissa viestintätaidot ovat olleet välttämättömiä, mukaan lukien roolini fysioterapeuttina, Apotti-tukihenkilönä, opiskelijaohjaajana, tutkijana ja tutkimusavustajana.

Konkreettisia esimerkkejä

Työssäni olen käyttänyt sekä suullista että kirjallista viestintää selittääkseni kuntoutujille heidän terveydentilansa, suunnitelmansa ja kuntoutusprosessinsa. Olen myös kuunnellut heidän huoliaan ja kysymyksiään, mikä on auttanut minua ymmärtämään heidän tarpeitaan paremmin. Tiimityössä olen käyttänyt tehokasta viestintää koordinoidakseni kuntoutussuunnitelmaa muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Olen myös osallistunut moniin kokouksiin ja esityksiin, joissa olen käyttänyt suullista ja visuaalista viestintää esitelläkseni tutkimustuloksia ja kuntoutussuunnitelmia.

Taitoon liittyvät osa-alueet

Viestintätaidoissani korostuvat erityisesti kuuntelutaidot, suullinen ja kirjallinen viestintä, viestinnän suunnittelu ja arviointi, viestinnän etiikka, viestintäteknologian käyttö sekä kulttuurien välinen viestintä. Olen kehittänyt näitä taitoja jatkuvasti opiskelun, työn ja itsenäisen harjoittelun kautta.

Avainsanat

#CommunicationSkills #InterpersonalSkills #VerbalCommunication #WrittenCommunication #CommunicationDefinition #CommunicationImportance #CommunicationBenefits #CommunicationTechniques #CommunicationStrategies #CommunicationDevelopment

Lähteet

    1. Harvard Division of Continuing Education. (n.d.). 10 tips for improving your public speaking skills. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://professional.dce.harvard.edu/blog/10-tips-for-improving-your-public-speaking-skills/
    2. Indeed. (n.d.). Reflective listening: Definition and examples. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.indeed.com/career-advice/career-development/reflective-listening
    3. Davis, T. (2020, June 15). Personal development: 9 skills, tips, and examples. Psychology Today. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/202006/personal-development-9-skills-tips-and-examples
    4. Indeed. (n.d.). Time management skills: Definition and examples. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/time-management-skills

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: