ETUSIVU

Virtuaalisairaala 2.0 -projekti: Tekonivelkirurgisen fysioterapian erityistason asiantuntija ja sisällöntuottaja

Johdanto

Virtuaalisairaala 2.0 oli kärkihanke, jossa pyrittiin digitalisoimaan terveydenhuollon palveluita ja parantamaan potilaskokemusta (Arvonen & Lehto-Trapnowski 2019). Olin mukana projektissa tekonivelkirurgisen fysioterapian erityistason asiantuntijana ja sisällöntuottajana. Tämä rooli tarjosi ja antoi minulle mahdollisuuden yhdistää kliinisen osaamiseni ja digitaalisen asiantuntemukseni, jotta pystymme tarjoamaan potilaille parasta mahdollista hoitoa.

Esimerkit ja Tulokset

Olen ollut vastuussa useiden digitaalisten oppaiden ja koulutusmateriaalien tuottamisesta, jotka keskittyvät tekonivelkirurgiaan liittyvään fysioterapiaan. Nämä materiaalit ovat saaneet positiivista palautetta sekä potilailta että terveydenhuollon ammattilaisilta. Oppaat on luettavissa täällä

Terveyskylän Koulutukset

Olen hyödyntänyt TerveyskyläPRO:n tarjoamia koulutuksia ammatillisessa kehityksessäni. Nämä koulutukset ovat auttaneet minua ymmärtämään paremmin digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia ja rajoituksia terveydenhuollossa.

Tuula Brofeldtin Suositus

Kollegani Tuula Brofeldt on antanut minulle arvokasta palautetta ja suositusta liittyen rooliini Virtuaalisairaala 2.0 -projektissa. Hän korostaa pitkäjänteistä sitoutumistani ja yhteistyökykyäni eri toimijoiden kanssa. Tuula myös mainitsee, kuinka olen kehittänyt itseäni ja syventänyt omaa osaamistani projektin kautta. Lue lisää Tuula Brofeldtin suosituksesta.

Digitaaliset Palvelut ja Sosiaalipoliittinen Ympäristö

Digitaaliset palvelut, kuten Virtuaalisairaala 2.0, ovat erityisen tärkeitä nykyisessä sosiaalipoliittisessa ympäristössä, jossa terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset. Ne mahdollistavat laadukkaan hoidon tarjoamisen laajemmalle potilasjoukolle ja tehostavat terveydenhuollon toimintaa.

Yhteenveto

  • Olen toiminut tekonivelkirurgisen fysioterapian erityisasiantuntijana ja sisällöntuottajana Virtuaalisairaala 2.0 -projektissa.
  • Olen tuottanut näyttöön perustuvia digitaalisia oppaita ja koulutusmateriaaleja.
  • Terveyskylän koulutukset ovat olleet keskeisiä ammatillisessa kehityksessäni.
  • Tuula Brofeldtin suositus vahvistaa sitoutumistani ja osaamistani projektissa.
  • Digitaaliset palvelut ovat tärkeitä nykyisessä sosiaalipoliittisessa ympäristössä.

Toivottavasti tämä antaa kattavan kuvan roolistani ja saavutuksistani Virtuaalisairaala 2.0 -projektissa.

Lähteet

Arvonen S & Lehto-Trapnowski P. Tekemisen meininki – virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen yhteenveto. Helsinki: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2019. https://publish.psshp.fi/kokous/2020369340-11-1.PDF

React & Share. 2020. Article statistics: Miten liikun lonkan tekonivelleikkausta odottaessani? https://dashboard.reactandshare.com/analytics/98f7t9tngn0sbzedl29ewv7whnnnqzcq (Luettu 2.11.2020).

Saranto K, Lammintakainen J, Roine R, Jylhä V, Saijonkari M, Rosenlund M & Kivekäs E. Virtuaalisairaala 2.0 – hankkeen ulkoinen arviointi: Kysely- ja haastattelu hanketyöntekijöille. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto 2018. https://docplayer.fi/125746036-Virtuaalisairaala-2-0-hankkeen-ulkoinen-arviointi-kysely-ja-haastattelu-hanketyontekijoille.html

Terveyskylä. 2020a. Kuntoutumistalo.fi. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo# (Luettu 2.11.2020).

Terveyskylä. 2020b. Mikä on Terveyskylä? https://www.terveyskyla.fi/tietoa-terveyskyl%C3%A4st%C3%A4/mik%C3%A4-on-terveyskyl%C3%A4 (Luettu 24.10.2020).

Terveyskylä. 2020c. Miten jatkan harjoittelua? https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/tekonivelleikkaukset/uusi-lonkkanivel-uudet-liikkeet/miten-jatkan-harjoittelua (Luettu 2.11.2020).

Terveyskylä. 2020d. Miten vaikutan arkeni sujuvuuteen leikkauksen jälkeen? https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/tekonivelleikkaukset/valmentautuminen-lonkan-tekonivelleikkaukseen/miten-vaikutan-arkeni-sujuvuuteen-leikkauksen-j%C3%A4lkeen (Luettu 2.11.2020).

Terveyskylä. 2020e. Tekonivelleikkaukset. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/tekonivelleikkaukset (Luettu 2.11.2020).

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: