Kaatumisen pelko: onko vaikutusta liikuntaintervention onnistumiseen?

Pro Gradu Tomi https://www.tomikorpi.fi/wp-content/uploads/2021/11/KAATUMISEN-PELKO-ONKO-VAIKUTUSTA-LIIKUNTAHARJOITTELUN-ONNISTUMISEEN_-Presentation-169.mp4 Lahdessa Kaaos-klinikan vastaanottokäynnin yhteydessä osallistujilta on kysytty ja arvioitu kaatumisen pelkoa. Toimivat interventiot kaatumisen pelon vähentämiseksi ovat todettu tärkeiksi elämänlaadun parantamisen ja yhteiskunnallisten kustannusten vähentämisen kannalta (Gine-Garriga ym. 2013), mutta miten kaatumisen pelko vaikuttaa tavoitteellisen liikuntaharjoittelun onnistumiseen kaatumista pelkäävillä?  Tutkimukseni tavoite on ensin arvioida kirjallisuudesta ja sitten Kaaos-klinikan toimintakykyä parantavaa ja […]

Nuorten vaalikone

Vastasin nuorisoalan yhteiseen vaalikoneeseen, joka kokoaa yhteen nuorille tärkeimmät kysymykset ja teemat. Vastaukset alla.