Tomi Korpi

Maailman muuttuminen on kuin kahdenlaisia kuvia samasta asiasta: toisessa on vain yksi väri, toisessa kaikki värit. – Rantakari

"Arvot ohjaavat työssäni ja motivoivat kehittämään itseäni ja palveluitani

PORTFOLIO

Olen Tomi Korpi, fysioterapeutti Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ja terveystieteiden maisteri liikunta- ja urheilulääketieteessä. 

Olen kehitysorientoitunut ja eteenpäin katsova terveydenhuollon ammattilainen kuntoutuksessa, liikunnassa ja terveyden edistämisessä. Minulla on vankka osaaminen monissa terveystehtävissä Suomessa ja maailmalla. Olen mukana digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä sekä erilaisten hallitusten jäsen.

Kaatumisen pelko on itsenäisesti asuvien vanhusten suurin pelko

Pro graduni

Tutkin Kaatumis- ja osteoporoosiklinikan (Kaaos-klinikka) toimintakykyä parantavaa ja fysioterapeutin toteuttamaa liikuntaintervention vaikutusta kaatumista pelkäävillä ja ei-pelkäävillä Kaaos-klinikan asiakkailla. 

Tutkimus perustuu kvantitatiivisiin menetelmiin ja tässä rekisteritutkimuksessa on klassinen pitkittäinen koeasetelma, havaintoyksiköt on jaettu kolmeen itsenäisesti asuvaan vanhusryhmään: kaatumista ei-pelkääviin, kaatumista pelkääviin kodin ulkopuolella asioiviin ja kaatumista pelkääviin, jotka eivät pysty asioimaan kodin ulkopuolella.

#terveysehdokas

Vasemmistopolitiikka

Olin mukana kuntavaaleissa Lahessa keväällä 2021. Lähdin mukaan vaaleihin varmistamaan, että Lahdessa panostetaan tulevaisuudessa enemmän hyvinvointiin ja julkisiin palveluihin leikkausten sijaan. Väestötasolla Lahden panostus asukkaiden terveyden edistämiseen ja perusterveydenhuoltoon on ollut maan tasoa heikompaa.

by Joonas Syrjälä

Olen 41-vuotias fysioterapian taitava ammattilainen Lahdesta. Taustalla fysioterapian AMK (2008) ja terveystieteiden maisterin tutkinto urheilu- ja liikuntalääketieteestä (2022). 

 

Päivätyöni on Hus Peijaksen sairaalassa tekonivelkirurgisella osastolla, jossa fast-track – menetelmällä valmennamme potilaat tekonivelleikkaukseen ja nopealla liikkeelle lähdöllä leikkauksen jälkeen ehkäisemme heitä saamasta leikkauskomplikaatioita ja mahdollistamme pikaisen palautumisen ja kuntoutumisen leikkauksesta.  

Tomi Korpi

Fysioterapeutti, HUS
Terveystieteiden maisteri
Itä-Suomen yliopisto Kuopio
Helsingin yliopistollinen sairaala

UEF Liikunta- ja urheilulääketiede

Share this: