Etusivu

Fysioterapeutti

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Helsingin yliopistollinen sairaala Peijas 

2.2.2009 – jatkuu

Erikoissairaanhoidon fysioterapia

2009-2011 Sisätaudit ja kirurgian osastot Jorvi

2011-2014 Fysiatrian poliklinikka Jorvi

2014-2016 Fysiatrian poliklinikka Peijas

2017- jatkuu Ortopedian ja kirurgian vuodeosastot ja poliklinikat, Peijas

Monipuolinen työkokemus: 14 vuoden aikana olen työskennellyt eri osastoilla aloittaen sisätautien ja kardiologian aloilla, siirtyen fysiatrian poliklinikalle ja omistanut viimeiset seitsemän vuotta tekonivelleikkausosastolla. Lisäksi olen toiminut tiiminvetäjänä, erityistason asiantuntijana, opiskelijaohjaajana, Apotti-potilastietojärjestelmän tukihenkilönä sekä ohjannut erilaisia ryhmiä.

Laaja työkalujen ja tekniikoiden käyttö: Työssäni käytän taitavasti erilaisia terapeuttisia välineitä kuminauhoista, käsipainoihin ja kinesioteipeistä TENS-laitteisiin. Manuaalisen terapian tekniikoita, kuten faskiaalista manipulaatioita ja neurodynaamista terapiaa olen täydentänyt kattavilla kliinisillä tutkimuksilla ja räätälöidyillä kuntoutussuunnitelmilla.

Tunnustukset: Erinomaisesta työpanoksestani olen saanut Nopsa-palkkioita ja henkilökohtaisia lisiä, jotka kuvastavat omistautumistani ja asiantuntemustani.

Haasteisiin vastaaminen: Koko urani ajan olen kohdannut ja voittanut erilaisia haasteita. Olen osoittanut joustavuutta, sitkeyttä ja sopeutumiskykyä monimutkaisten potilastapausten kliinisissä haasteissa ja uusien toimintamallien käyttöönotossa. Sitoutumiseni jatkuvaan oppimiseen varmistaa, että pysyn fysioterapian eturintamassa.

Yhteistyöpyrkimykset: Yhteistyö on lähestymistapani tunnusmerkki. Olen työskennellyt laajasti tiimitovereiden ja kumppaneiden kanssa eri osastoilta varmistaen kokonaisvaltaisen lähestymistavan potilaiden hoidossa.

Tutkija

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, kuntoutuksen tulosalue

1.1.-11.2.2022 ja 12.-23.12.2023

Tutkijan tehtävässä osoitin syvällisen kykyni hyödyntää RStudio-ohjelmistoa ja sen erilaisia paketteja huolellisen tilastollisen analyysin tekemiseen. Analyysi keskittyi ensisijaisesti ikääntyneiden kaatumisen ehkäisyä koskevaan tutkimustietoon. Merkittävin saavutus oli havaita intervention vaikutus, joka johti huomattavaan eroon suoritusperusteisissa toimintakykytesteissä iäkkäillä, joilla oli ja ei ollut liikkumisrajoituksia ja kaatumisen pelkoa. Saavutusta vahvisti entisestään tilastollinen analyysi, joka osoitti analyyttisten kykyjeni lisäksi myös kykyni voittaa haasteita, erityisesti tietojen analysoinnissa ja tiukkojen tilastollisten testien suorittamisessa.

 

Yhteistyöllä oli keskeinen rooli tutkimukseni onnistumisessa. Tein tiivistä yhteistyötä arvostettujen ammattilaisten, kuten professori ja ylilääkäri Marja Mikkelssonin kanssa, joka toimi samalla gradutyöni ohjaajana Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Lisäksi arvokkaita näkemyksiä ja tukea tarjosivat data-analyytikko Hannu Kautiainen ja tohtoriopiskelija Niko Korpi, jotka molemmat vaikuttivat merkittävästi tutkimuksen tuloksiin.

 

Gradutyöhöni pääsee syventymään URL-osoitteen https://erepo.uef.fi/handle/123456789/28492 kautta.

Lisäksi tässä tutkijan tehtävässä Helsingin yliopiston palkkaamana kirjoitin pro gradu tutkielmastani tieteellisen artikkelin kansainväliseen julkaisuun otsikolla “The Impact of Fear of Falling on a Multi-factorial Falls Prevention Programme: Enhancing Physical Performance in Older People with Risk of Osteoporosis, Falls, or Fractures”. Artikkeli on vielä julkaisematon, mutta se on saanut positiivista palautetta. 

Tutkimusavustaja

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, kuntoutuksen tulosalue

1.6.-14.7.2019

Tutkimusavustajana toimiessani suoritin monimutkaisen tehtävän poimia manuaalisesti 827 potilaan tiedot sähköisestä Pegasos-potilasrekisterijärjestelmästä ja siirtää nämä tiedot Excel-laskentataulukkoon. Pelkän tiedonkeruun lisäksi minulle annettiin vastuu päättää taulukon muodosta ja varmistaa, että se on sekä kattava että käyttäjäystävällinen. Yksi merkittävistä kohtaamistani haasteista oli päällekkäisten potilastietojen esiintyminen. Tämä edellytti perusteellista tietojen karsimista, jotta varmistettiin, että lopullinen tietojoukko oli tarkka ja vailla redundanssia.

Työni tässä roolissa tulee esille tieteellisessä julkaisussa, kiitos tohtoriopiskelija Niko Korven. Sain työssäni kiitosta tarkkaavaisuudestani ja sitkeydestäni, jotka olivat avainasemassa tehtävän onnistuneessa suorittamisessa. 

En tehnyt työtä yksin vaan minulla oli etuoikeus tehdä yhteistyötä arvostettujen ammattilaisten kanssa. Professori ja ylilääkäri Marja Mikkelsson antoi korvaamatonta ohjausta ja lisäksi sain myös merkittävästi palautetta ja tukea tohtoriopiskelija Niko Korvelta, joka ohjasi ja rikasti tutkimusprosessia.

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: