Etusivu

Fysioterapeutti

Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Helsingin yliopistollinen sairaala Peijas 

2.2.2009 – jatkuu

14 vuotta erikoissairaanhoidossa fysioterapeuttina. Työskennellyt kaksi vuotta sisätauti- ja sydänosastoilla ja viisi vuotta fysiatrian poliklinikalla. Viimeiset seitsemän vuotta tekonivelkirurgisella osastolla, jossa fast track- menetelmällä valmennetaan potilaat tekonivelleikkaukseen ja välittömällä liikkeellelähdöllä leikkauksen jälkeen ehkäistään heitä saamasta leikkauskomplikaatioita ja mahdollistetaan pikainen palautuminen ja kuntoutuminen leikkauksesta. Lisäksi toiminut opiskelijaohjaajana, apotti-tukihenkilönä ja vetänyt painonhallintaryhmiä.

Tutkija

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, kuntoutuksen tulosalue

1.1.-11.2.2022 ja 2023

Tein tilastollisen analyysin potilastietojärjestelmäs Pegasoksesta kerätystä tutkimusaineistosta, joka koski ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyä ja kaatumispelkoa. Kirjoitan parhaillaan tieteellistä artikkelia kaatumisten ehkäisyintervention vaikutuksesta kaatumista ennustaviin suorituskykytestituloksiin.

Tutkimusavustaja

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, kuntoutuksen tulosalue

1.6.-14.7.2019

Keräsin tutkimusaineiston rekisteritutkimukseen, joka koskee Kaatumisten ehkäisy ja osteoporoosiklinikkaa Pegasos-potilastietojärjestelmästä.

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: