ETUSIVU

28. Tunneäly (EQ)

Tunneälyn määritelmä

Tunneäly on kyky, taito tai kapasiteetti tunnistaa, arvioida ja hallita omia tunteita, muiden tunteita ja ryhmien tunteita. Se sisältää kyvyn tunnistaa omat tunteet, arvioida tunteita, hallita tunteita, tunnistaa ja ymmärtää muiden tunteita sekä hallita ryhmien tunteita. Tunneäly on tärkeä taito, joka auttaa yksilöitä ja ryhmiä toimimaan tehokkaasti ja harmonisesti.

Osaaminen

Tunneälyni on kehittynyt vuosien varrella monipuolisen työkokemukseni ja koulutukseni kautta. Olen työskennellyt erilaisissa rooleissa ja ympäristöissä, joissa olen joutunut sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja ihmisiin. Olen oppinut tunnistamaan omat tunteeni ja ymmärtämään, miten ne vaikuttavat minuun ja muihin. Olen myös oppinut hallitsemaan tunteitani stressaavissa tilanteissa ja säilyttämään positiivisen asenteen haasteista huolimatta.

Konkreettisia esimerkkejä tunneälystäni löytyy työkokemuksestani. Esimerkiksi työskennellessäni fysiatrian poliklinikalla ja sisätautien ja kirurgisilla osastoilla olen joutunut kohtaamaan monenlaisia tilanteita ja ihmisiä. Olen oppinut ymmärtämään potilaiden tunteita ja reaktioita sekä sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tutkijana ja tutkimusavustajana olen myös oppinut hallitsemaan omia tunteitani ja motivoimaan itseäni, vaikka työ olisi haastavaa tai stressaavaa.

Tunneäly koostuu neljästä osa-alueesta: itsetuntemuksesta, itsehallinnasta, sosiaalisesta tietoisuudesta ja suhteiden hallinnasta. Olen kehittänyt näitä taitoja koko urani ajan ja uskon, että ne ovat olleet avainasemassa menestyksessäni.

 

Avainsanat

#EmotionalIntelligence #EQDefinition #EQRequirements #EQSkills #EQKnowledge #EQExpertise #EQProficiency #EQCompetence #SelfAwareness #SelfRegulation

Lähteet

  1. Psychology Today. (2022). Emotional Intelligence. https://www.psychologytoday.com/intl/basics/emotional-intelligence
  2. (2022). Emotional Intelligence. https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html
  3. Medical News Today. (2022). What are the components of emotional intelligence? https://www.medicalnewstoday.com/articles/components-of-emotional-intelligence
  4. Harvard Business School Online. (2022). Emotional Intelligence in Leadership. https://online.hbs.edu/blog/post/emotional-intelligence-in-leadership

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: