ETUSIVU

30 Innovaatiokonsultointi

Innovaatiokonsultoinnin määritelmä

Innovaatiokonsultointi on taito auttaa organisaatioita luomaan uusia ideoita, ratkaisemaan ongelmia, kehittämään tuotteita tai palveluita, parantamaan kilpailukykyä ja kasvattamaan liiketoimintaa. Se yhdistää luovuuden, strategisen ajattelun ja tieteellisen lähestymistavan auttaakseen yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja pysymään kilpailukykyisinä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Innovaatiokonsultoinnin osaamiseni

Olen Tomi Korpi, ja minulla on pätevyys innovaatiokonsultointiin. Koulutukseltani olen terveystieteiden maisteri urheilu- ja liikuntalääketieteestä, ja olen toiminut sekä tutkijana että tutkimusavustajana. Tämä tausta antaa minulle vankan pohjan ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja soveltaa tieteellisiä menetelmiä innovaatioiden luomisessa ja arvioinnissa.

Olen taitava ymmärtämään asiakastarpeita ja räätälöimään heille sopivia ratkaisuja. Olen myös kehittänyt luovia ratkaisuja kuntoutus ja liikunta-alan erityispiirteisiin liittyviin haasteisiin. Kommunikointitaitoni, sekä kirjallisesti että suullisesti, ovat selkeitä ja vakuuttavia, mikä tekee minusta tehokkaan viestijän eri sidosryhmille.

Esimerkit

  1. Innovaatiostrategia: Olen työskennellyt useiden organisaatioiden kuten Lahden taitelijatalosäätiön, Helsingin yliopistollinen sairaalan ja Lahden vasemmistoliiton kunnallisjärjestön kanssa. Olen auttanut näitä organisaatioita määrittelemään ja toteuttamaan innovaatiostrategioita, jotka tukevat heidän visiotaan, missiotaan ja arvojaan.
  2. Innovaatioprosessi: Olen ollut mukana innovaatioprojekteissa alusta loppuun asti kuten esimerkiksi Virtuaalisairaala 2.0 – hankkeessa ja siihen on kuulunut ideointi, konseptointi ja prototyyppaus.
  3. Innovaatiokulttuuri: Olen ollut luomassa ja ylläpitämässä innostavaa ja oppivaista ilmapiiriä näissä em. organisaatioissa.
  4. Innovaatioanalyysi: Olen kerännyt, analysoinut ja tulkinnut tietoa monista fysioterapia-asiakkaista auttaakseni heitä ymmärtämään heidän tilanteensa ja tarpeensa.
  5. Innovaatioviestintä: Olen kommunikoinut tehokkaasti ja vaikuttavasti innovaatioihin liittyviä asioita monille eri sidosryhmille, mukaan lukien johtajat, työntekijät, asiakkaat ja sijoittajat.

 

Olen Tomi Korpi, ja olen ylpeä siitä, miten olen soveltanut innovaatiokonsultoinnin taitojani käytännössä. Olen valmis ottamaan vastaan uusia haasteita ja soveltamaan taitojani uusissa ympäristöissä.

 

Avainsanat

#InnovationConsulting #InnovationAdvisory #InnovationStrategy #InnovationSkills #InnovationCompetencies #InnovationKnowledge #InnovationDefinition #InnovationProfessional #InnovationCareer #InnovationPortfolio

 

Lähteet

  1. Bieler, Dan. (2021). The Forrester WaveTM: Innovation Consulting Services, Q2… https://www.forrester.com/report/the-forrester-wave-tm-innovation-consulting-services-q2-2021/RES161530
  2. Derval, D. (2023). Frontiers in Product Innovation Strategy: Predicting Market Outcomes and Creating Winning Products for a People and Planet-friendly Future. Springer Nature. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-25823-7
  3. Indeed Editorial Team. (2023). How to Write an Innovation Consultant Resume (With Example) | Indeed.com Canada. Ca.Indeed.Com. https://ca.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/innovation-consultant-resume
  4. Sá, T., Ferreira, J. J. M., & Jayantilal, S. (2023). Open innovation strategy: A systematic literature review. European Journal of Innovation Management, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2022-0638

Kuvalähteet:  Canva®

Share this: