ETUSIVU

13. Terveydenhuollon ammattihenkilö

Terveydenhuollon ammattihenkilö: Monipuolista osaamista ja sitoutumista potilaan hyvinvointiin

Terveydenhuollon ammattihenkilönä minun tehtäväni on tarjota ennaltaehkäiseviä, parantavia, kuntouttavia ja mahdollisesti jopa palliatiivisia terveydenhuoltopalveluita henkilöille. Työ on keskeinen osa terveydenhuoltojärjestelmää ja se vaatii monipuolista osaamista, jatkuvaan koulutukseen sitoutumista sekä kykyä työskennellä erilaisissa ympäristöissä.

Määritelmä

Terveydenhuollon ammattihenkilö on henkilö, joka tarjoaa ennaltaehkäiseviä, parantavia, kuntouttavia ja palliatiivisia terveydenhuoltopalveluita potilaille. Heidän tehtävänsä voivat vaihdella erittäin teknisistä ja erikoistuneista tehtävistä, kuten kirurgiasta ja laboratoriotutkimuksista, perustason terveydenhuoltoon, kuten rokotusten antamiseen ja terveysneuvontaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden joukkoon kuuluu laaja valikoima ammatteja, mukaan lukien lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, psykologit, farmaseutit ja monet muut.

Osaamiseni

Olen Tomi Korpi, kokenut terveydenhuollon ammattilainen, jolla on monipuolista ja kattavaa osaamista. Koulutukseltani olen fysioterapeutti (AMK) ja terveystieteiden maisteri, jossa pääaineenani oli urheilu- ja liikuntalääketiede. Tämä antaa minulle vankan pohjan ymmärtää ihmiskehon toimintaa, liikuntafysiologiaa ja terveyden edistämistä. Olen työskennellyt 14 vuotta erikoissairaanhoidossa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, HUS:ssa, jossa olen toiminut monissa eri rooleissa. Olen työskennellyt sisätautiosastoilla, fysiatrian poliklinikalla ja kirurgisilla osastoilla. Tämä on antanut minulle laajan ymmärryksen erilaisista sairauksista, niiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Olen myös toiminut tutkijana ja tutkimusavustajana, mikä on kehittänyt tieteellistä ajatteluani ja kykyäni soveltaa tutkimustietoa käytäntöön.

Konkreettisia esimerkkejä osaamisestani

Olen laatinut ja toteuttanut henkilöiden kuntoutussuunnitelmia, käyttänyt erilaisia terapeuttisia menetelmiä, kuten manuaalista terapiaa ja liikuntaharjoittelua, sekä ohjannut ja neuvonut kuntoutujia. Olen myös osallistunut monitieteellisiin tiimeihin, joissa olen tuonut esille fysioterapeutin näkökulmaa ja osaamista. Tutkijana olen osallistunut useisiin tutkimusprojekteihin ja olen perehtynyt tieteellisen tiedon hankintaan, analysointiin ja soveltamiseen.

Taitooni liittyvät osa-alueet

Terveydenhuollon ammattihenkilön osaamiseen liittyviä osa-alueita ovat:

  1. Kliiniset taidot: Kyky arvioida potilaan terveydentilaa, laatia ja toteuttaa kuntoutussuunnitelmia, käyttää erilaisia terapeuttisia menetelmiä ja seurata hoidon tuloksia.
  2. Tieteellinen osaaminen: Kyky hankkia, analysoida ja soveltaa tieteellistä tietoa käytäntöön. Tämä sisältää myös kriittisen ajattelun taidot ja kyvyn arvioida tutkimustietoa.
  3. Viestintä- ja ohjaustaidot: Kyky kommunikoida selkeästi ja empaattisesti kuntoutujien ja heidän läheistensä kanssa sekä ohjata ja neuvota heitä terveyteen liittyvissä asioissa. 4. Moniammatillinen yhteistyö: Kyky työskennellä osana moniammatillista tiimiä ja tuoda esille omaa ammatillista osaamistaan.
  4. Eettinen osaaminen: Kyky toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kunnioittaa potilaan oikeuksia ja arvoja.

Nämä taidot ovat olleet korvaamattomia työssäni terveydenhuollon alalla, ja ne ovat auttaneet minua tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa ja tukea kuntoutujille.

Avainsanat

#HealthcareProfessional #HealthcarePractitioner #MedicalProfessional #Skills #Competencies #Abilities #Definition #WhatItMeans #Requirements #HealthcareSkills

Lähteet

  1. Eduskunta. (1994). Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1994/785. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
  2. National Center for Biotechnology Information (US). (2000). Molecular Cell Biology. 4th edition. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221519/
  3. Indeed. (n.d.). Healthcare Skills for Resumes & Cover Letters. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/healthcare-skills-resume
  4. Indeed. (n.d.). Problem-Solving Skills: Definitions and Examples. Haettu 15. heinäkuuta, 2023, osoitteesta https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills

Kuvalähteet:  Canva & Midjourney Inc®

Share this: