Tomi Korpi

KAATUMISEN PELKO: ONKO VAIKUTUSTA LIIKUNTAINTERVENTION ONNISTUMISEEN?

Tutkimussuunnitelma pro gradu 2021

Kaatumiset ovat maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin tapaturmakuolemien syy (WHO 2018) ja Suomessa yleisin (Tilastokeskus 2017). Vuoden 2017 aikana yli 1 200 ihmistä on menehtynyt kaatumisiin Suomessa. 

Kuva Canva®.
Kuva Canva®.

Esittelen seuraavaksi tutkimukseni keskeisimmät käsitteet ja teoreettiset taustat: liikuntaharjoittelu, kaatumisen pelko, toimintakyky, fyysisen suorituskyvyn mittaukset, kaatumisen pelon alatyypit ja Kaaos-klinikka. 

Tutkimukseni on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa teen systemaattisen kirjallisuushaun satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista ja toisessa osassa tutkin lahtelaisen Kaaos-klinikan potilasrekisterituloksia klassisella koeasetelmalla. 

Kuva Shutterstock®.
Kuva Canva®.

Miksi tutkin kaatumisen pelkoa?

Katso video
" Kaatumisen pelko liittyy useisiin terveysongelmiin ja toimintakyvyn heikkenemiseen kuten kykyyn suoriutua ADL-toiminnoista: liikuntavammaisuuteen, toiminnan rajoittumiseen, tuki- ja liikuntaelimistön kipuihin ja kaatumisiin "
Tomi Korpi
Terveystiedeiden maisteriopiskelija

Share this: